Bild
Matarvspodden spelar in live under Vetenskapsfestivalen i Nordstan, 2023.
Matarvspodden spelar in live under Vetenskapsfestivalen i Nordstan, 2023. På scenen från vänster: Maria Persson, Lisa Haeger, Maria Bodin.
Foto: Jenny Högström Berntson
Länkstig

Matarvspodd bjuder på insyn i olika forskningsfält

Nya avsnitt i Matarvspodden bjuder på en smakfull blandning av mat och kulturarv. Genom podden kommer olika forskare och forskningsfält till tals och lyssnaren bjuds på kunskaper och erfarenheter om mattraditioner, historia, arkeologi, marinbiologi, hantverk och mycket mera.

Matarvspodden har fått medel för ytterligare en säsong och planering och inspelning är i full gång. Flera av avsnitten kommer att vara kopplade till den nya antologin Matarvets trådar som släpps efter sommaren. Men säsongens första avsnitt utgörs av ett samtal som spelades in live på årets Vetenskapsfestival i Göteborg. Här talar poddens moderator Lisa Haeger med arkeologen och kulturarvsforskaren Maria Persson och marinbiologen Maria Bodin, båda verksamma vid Göteborgs universitet, om gränsöverskridande mat.

– Temat för årets Vetenskapsfestival var ”Gränser” och då lämpar sig mat och kulturarv bra eftersom vi människor både har skapat och utmanat gränser när det gäller mat, säger Jenny Högström Berntson, producent Matarvspodden. Vi har varit tvungna att utmana gränserna på grund av brist på mat eller den miljö vi lever i. Men människans nyfikenhet har också varit drivande i utforskandet av gränser. I det här samtalet där en marinbiolog och en arkeolog möttes var just ”Gränser” och gränsöverskridande den röda tråden men med exempel som hämtas från olika tider och rum och handlade om allt från marina kolonilotter, kökkenmöddingar, salt och bananer till överdådiga kröningsmåltider.

Bild
Maria Persson deltar i Matarvspoddens senaste avsnitt
Maria Persson deltar i Matarvspoddens senaste avsnitt
Foto: Gunnar Jönsson

– Vad vi äter, och inte äter är ju starkt kulturellt betingat, knutet till normer i vår tid och i vår kultur. Mycket av vår nutida matkultur har ordagrant kommit hit genom gränsöverskridande, genom invandring eller genom turistresor. Tänk på exempel som pizza och tacos, som för några decennier sedan var något nytt och gränsöverskridande. Vi har genom alla tider gått över gränser för det traditionella, av tvång eller nyfikenhet som Jenny säger, och vårt matarv har därför förändrats och utvecklats. Jag tror poddavsnittet kan få lyssnaren att själva tänka efter kring mat som kulturarv och hur vad vi äter, och inte äter, är del av en lång historia, säger Maria Persson, arkeolog och kulturarvsforskare, Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet.

Denna säsong kommer avsnitten att handla om ämnen som judiskt matarv, Pommac, mat i museer, mat och identitet, trendande mat och mycket mer. Det spänner över ämnen som etnologi, religion, museiologi, marinbiologi, turism, språk, historia och arkeologi.

– Det är väldigt inspirerande att jobba med Matarvspodden och alla olika ämnen och all expertis som vi kan fånga upp i podden. Det är ett roligt sätt att arbeta med forskningskommunikation och det känns bra att kunna följa upp hur många lyssnare vi når och att de finns över så stort geografiskt område, säger Jenny Högström Berntson.

Matarvspoddens logga
Matarvspoddens senaste avsnitt: Livepodd från Vetenskapsfestivalen: gränsöverskridande mat

Senaste avsnittet, släppt 30 maj:
Matarvspodden gästar Vetenskapsfestivalen i Göteborg och pratar gränsöverskridande matarv. Tillsammans med marinbiologen Maria Bodin och arkeologen Maria Persson pratar vi matkultur genom historien och mat som kommit eller gått över gränser. Det avhandlas allt från bananer, salt, marina kolonilotter, Särimner, kökkenmöddingar och kröningsoxar till framtidens sjömat.

Deltagare:
Maria Persson, arkeolog och kulturarvsforskare, Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet
Maria Bodin, marinbiolog, Institutionen för marina vetenskaper & Centrum för hav och samhälle, Göteborgs universitet
Lisa Haeger, Matarvspoddens moderator

Matarvspodden produceras av Kulturarvsakademin, Centrum för kritiska kulturarvsstudier, Göteborgs universitet, i samarbete med Medieteknik, Göteborgs universitet.

Ljudtekniker: Mikael Werliin, Medieteknik, Göteborgs universitet
Ansvarig producent: Jenny Högström Berntson

Matarvspodden finansieras genom bidrag ur Stiftelsen Gustaf Adolf Bratts föreläsningsfond och Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet.

Matarvspodden är tillgänglig på de vanliga "poddställena", till exempel via Spotify.
Avsnitt 16: Livepodd från Vetenskapsfestivalen: gränsöverskridande mat