Länkstig

Masterprogrammet öppnade dörrar

För snart två år sedan började Frida Andersson som en av de första studenterna på masterprogrammet i digital humaniora. Idag har hon heltidsjobb på museum och i höst börjar hon på en ny tjänst inom kulturförvaltningen.

– Det är väldigt roligt och jag valde såklart att tacka ja. Jag kommer att skriva mitt examensarbete till hösten och det kommer att handla om utställningen jag har varit med och producerat och spelet som vi har utvecklat, säger Frida Andersson.

Hon arbetar som projektledare inom två projekt vid Borås museum. Dels ett samarbete med RISE Interactive där hon producerat en utställning, dels ett projekt som går ut på att knyta civilsamhället till museet.
– Jag har haft mycket kontakt med hembygdsföreningar för att få med dem mer i museiverksamheten, men också med privatpersoner och ordnat med fadderskap till byggnader i parken.

Hon har också varit med och utvecklat ett VR-spel som visas på museet och utvecklat en app-prototyp där man kan gå en rundvandring i parken och med hjälp av AR-teknik få upp information om byggnaderna i sin telefon.
– Jag gillar att göra saker och länka dem till kulturarvet. Jag vill arbeta pedagogiskt, säger Frida Andersson.

Frida Andersson framför utställningen hon arbetat med.

Många ingångar till digital humaniora

Till hösten börjar hon på en ny tjänst inom Borås stads kulturförvaltning. Där ska hon arbeta med samhällsutveckling, social innovation och kulturfrågor, där ungdomar står i fokus.
– Utbildningen har verkligen öppnat nya dörrar för mig! Vi ska titta på kulturutbudet och kommer att arrangera hackathons med ungdomar i Borås för att få dem mer delaktiga i samhällsutvecklingsfrågor. Det händer mycket i Borås men ungdomar har svårt att göra sina röster hörda. Vi vill göra hackathons till en metod att använda inom medborgardialog, säger Frida Andersson.

Hon hoppas också kunna väva in och förmedla sina kunskaper inom digital humaniora i detta arbete.
– Utbildningen har gett mig en bas att stå på vad gäller digitalt kulturarv och det har gett mig riktlinjer för vad jag kan arbeta med. Digital humaniora är ett spretigt fält, det finns många ingångar. Det som jag har tagit fasta på är att arbeta praktiskt med kulturarvsfrågor. Jag vill arbeta med föremål och praktiskt med digital humaniora.

Fick testa sina vingar

Frida Andersson tycker att det märktes att programmet var i en uppstartsfas när hon började men att andra året hade betydligt mer riktning.
– Det gav upphov till en del ovisshet. Jag fick jobba mycket själv på att hitta min väg. Utbildningen ger mycket kött på benen men man får själv välja inriktning och vad man vill jobba med.

Andra året fick hon möjlighet att rikta in sig på det hon ville i och med de valbara kurserna. Hon valde kulturarvsteknologi där hon fick testa photoshop, 3D-visualiseringsprogram och VR.
– Då fick jag testa mina vingar. Kursen gav mig mycket praktisk erfarenhet och verktyg som jag använder i mitt yrke nu.

Läs mer om utställningen

Kakelplatta av Frida Andersson som finns med som 3D-modell i utställningen