Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

Studera digital humaniora

Är du intresserad av kulturarv, historia och digitala verktyg? Utbilda dig i digital humaniora och var med och påverka både det förflutna och framtiden!

Centrum för digital humaniora arbetar tätt tillsammans med Masterprogrammet i digital humaniora, där du lär dig att hantera digitala verktyg, använda digitala arkiv och databaser, samt att förstå visualiseringar, framför allt kopplade till olika former av kulturarv. Programmet ger dig ett historiskt perspektiv på digital kunskapsproduktion inom konst, film, litteratur och samhällsdebatt och samtida praktisk kunskap för att utveckla egna digitala resurser för att tillgängliggöra kulturarvet. Efter utbildningen finns möjlighet att arbeta inom många olika branscher och med forsknings- och utvecklingsarbete nationellt och internationellt. Masterprogrammet i digital humaniora startar höstterminen 2022 och ansökan öppnar den 15 mars 2022.

För dig som vill ha en språkteknologisk ingång till digital humaniora erbjuder Göteborgs universitet det internationella programmet Master in Language Technology.

Du kan också läsa fristående kurser i digital humaniora hos oss.

Vill du veta mer? Kontakta studievägledare Camilla Alvhage, tel 031-786 45 80, e-post camilla.alvhage@lir.gu.se

Vill du ansöka? Gå till antagning.se

Möt våra studenter