Bild
studenter samarbetar med laptop i seminarierum
Foto: Julia Sjöberg
Länkstig

Masterprogam om AI och samhälle startar 2023

Hösten 2023 startar ett nytt mastersprogram, ”Human-centered AI”, som kombinerar AI och teknisk kunskap med samhällsvetenskap och humaniora. Tanken är att ge studenterna en fördjupad förståelse i hur AI förändrar samhället samt förmåga att ta en ledande roll i den omvandlingen.

Artificiell intelligens (AI) skapar helt nya förutsättningar för näringsliv, offentlig sektor, privatpersoner och samhället i stort.

Befintliga strukturer och verksamhetsmodeller utmanas och förändras i grunden. Kvalitativt arbete som journalistik, medicinsk diagnostisering, samt teknikutveckling görs i högre grad av, eller i samarbete med, AI.

Samtidigt blir det vanligare med AI-botar som interagerar med människor – ofta vet man inte om det är en människa eller en bot man kommunicerar med.

AI kommer helt enkelt att påverka vårt samhälle i mycket hög grad, både positivt och negativt.

Lära sig hantera möjligheter och risker med AI
I programmet kommer därför en ny generation av konsulter, chefer, administratörer, handläggare, samhälls- och språkvetare, programmerare, utvecklare och forskare att utbildas för att hantera de möjligheter och risker som samhällsintegrerad AI medför.

Bild
Alan Said
Alan Said, programansvarig.

– Det krävs både medvetenhet och avancerad kompetens för att kunna ta vara på den förändringspotential som AI för med sig. Programmet förbereder därför studenter för olika roller kopplade till samhällsfrågor och AI med fokus på teknik, förvaltning och innovation, säger Alan Said, ansvarig för programmet.

Finns inget motsvarande masterprogram

Programmets profil kretsar kring ämnen som människa-datorinteraktion, teknikinnovation och strategi. Centralt för programmets innehåll är att ligga nära forskningsfronten inom alla dessa områden och samarbeta med industrin, offentlig sektor och civilsamhället.

– I nuläget finns det inget motsvarande masterprogram vid något europeiskt lärosäte som kombinerar AI och samhällsfrågor på detta sätt. Därför har vi också valt att hålla det öppet för sökande från alla utbildningsområden. Vi ställer inga krav på vilken typ av kandidatexamen den sökande har utöver vissa grundkrav på bland annat programmering, säger Alan Said.

 

Fakta
  • ”Human-centered AI” är ett internationellt program som är öppet för sökande från hela världen. Programmet startar hösten 2023 och all undervisning sker på engelska. Cirka 30 studenter kommer att antas till programmet.
  • Programmet är öppet för sökande från alla utbildningsområden och ställer därmed inte krav på vilken typ av kandidatexamen den sökande har (utöver grundkrav om programmering, AI/maskininlärning och människa-datorinteraktion). Kontakta studievägledare för mer information.
  • Kärnämnena är artificiell intelligens, interaktion och kognition.
  • Programmet kommer att innehålla obligatoriska och valbara kurser och avslutas med ett examensarbete som kan ske i samarbete med aktörer från näringsliv, offentlig sektor och det civila samhället.
  • Programmet förbereder studenterna för utbildning på forskarnivå inom informatik, interaktionsdesign och tillämpad informationsteknologi.
  • Internationella ansökningsomgången är öppen oktober-januari. Den nationella ansökningsomgången är öppen mars-april. Ansökan sker på www.antagning.se / www.universityadmissions.se