Bild
Musslor på lina vid havet.
Musselodling vid Mollösund, Scanfjord AB.
Foto: Erika Sundell
Länkstig

Mångmiljonsatsning lyfter den svenska sjömaten

Publicerad

Mat från hav och sjö har framtiden för sig. Sjömat är näringsriktig och har en enorm potential att växa. Den nya satsningen Blå mat - Centrum för framtidens sjömat ska göra Sverige till en ledande producent av hållbar sjömat.

Bild
Kristina Snuttan Sundell
- Ett skifte mot mer blå mat minskar konkurrensen om såväl odlingsbar mark som färskvatten, säger Kristina Snuttan Sundell, professor vid institutionen för biologi och miljövetenskap på Göteborgs universitet.

– Världens befolkning förväntas öka till nästa tio miljarder på trettio år. Alla dessa människor behöver mat – och inte vilken mat som helst, utan bra och näringsriktig mat. Ett skifte mot mer blå mat minskar konkurrensen om såväl odlingsbar mark som färskvatten, säger Kristina Snuttan Sundell, professor vid institutionen för biologi och miljövetenskap på Göteborgs universitet, ordförandeorganisation i den nya centrumbildningen.

Nu inleds den största satsningen hittills på svenskt sjömat med en finansiering på 48 miljoner från det statliga forskningsrådet Formas. Visionen är att branschen ska växa sig tio gånger större än idag och att andelen svenskproducerad sjömat ska dubblas.

– Idag importerar vi 72 procent av all sjömat som äts i Sverige. När det gäller odlad fisk är den siffran 90 procent. Detta är inte hållbart. Vi måste ta vårt ansvar och öka Sveriges egen försörjningskapacitet. Det kommer också leda till ökad lokal produktion och fler jobb i kust- och landsbygdssamhällen.

Expansionen ska bli möjlig bland annat genom forskning för att skapa bättre förutsättningar för odling av fisk, skaldjur, alger och andra ätbara arter, och genom att bättre ta vara på underutnyttjade arter och den vildfångade fisk som tas upp.

Nationell uppslutning

Bakom centrumbildningen Blå mat står en nationell samling av forsknings- och innovationsaktörer, regioner, kommuner, organisationer samt ett fyrtiotal företag från hela landet.

– Det känns som den här satsningen ligger helt rätt i tiden. Samarbetet inom Kristineberg Center gjorde det möjligt att kraftsamla och ta vara på det stora intresset som finns inom såväl det offentliga som näringslivet, säger Fredrik Gröndahl, docent vid Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik på KTH, huvudsökande med en ledande roll i centrumet.

Framtidens klimatsmarta mat

Satsningen handlar också om att öka konsumenternas möjlighet att välja nyttig och svenskproducerad sjömat.

– Vi ser en trend där fler väljer att äta mer hållbart. Att äta mer växtbaserat är bra, men innovationstakten behöver öka och fler konsumenter behöver veta att även sjömat är ett hållbart, nyttigt och proteinrikt val som gör gott för både planet och kropp, säger Anders Högberg, forskning och strategiska partnerskapschef på Orkla.

Projektet sammanfaller med FN:s decennium för havsforskning för hållbar utveckling, där lyfts en hållbar produktion av sjömat som ett sätt att öka matproduktionen i världen utan att ta ytterligare odlingsbar mark, vatten eller gödning i anspråk. Satsningen på svenskt vattenbruk är ett steg i den riktningen.

– Jag är väldigt glad att vi har kunnat genomföra den här utlysningen inom det nationella programmet för livsmedel. En god livsmedelsförsörjning är en angelägenhet för hela samhället, liksom en klimatsmart livsmedelsproduktion, säger Formas generaldirektör Ingrid Peterson i ett pressmeddelande.

Text: Simon Ungman

Fakta: Blå mat – Centrum för framtidens sjömat

Ingående parter är KTH, Göteborgs universitet, Chalmers, Sveriges Lantbruksuniversitet, RISE Research Institutes of Sweden, Uppsala universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet och Innovatum Science Park, Orkla, Region Västra Götaland, Region Stockholm med flera.