Bild
Soldater går i ökenlandskap
Foto: Getty images
Länkstig

Lancet-rapport: Jämställdhet och jämlik hälsa kan bidra till fred på jorden

Publicerad

För att uppnå fredliga samhällen i världen krävs jämställdhet mellan könen och en mer rättvis tillgång till hälsa och vård. Denna slutsats dras i en omfattande internationell vetenskaplig rapport i The Lancet, där professor Peter Friberg vid Göteborgs universitet är en av initiativtagarna.

Rapporten visar hur samhällen och länder kan lämna skadliga mönster av orättvisa och våld bakom sig, och övergå till mer positiva spiraler av rättvisa och fred.

– Det är naturligtvis många och komplexa faktorer som bidrar till konflikter och krig, men vår rapport visar grundläggande förutsättningar för att uppnå mer stabila samhällen. Vi har samlat vetenskaplig evidens och gjort den tillgänglig för världens ledare, säger Peter Friberg, professor i global folkhälsa vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet och co-chair med delat ledarskap i arbetet med Lancet-kommissionen.

Ett viktigt huvudbudskap i rapporten är också att denna förändring måste ske inifrån länderna själva, på deras egna villkor, och att det kommer ta lång tid.

Transformerande faktorer

Rapporten ’Lancet Commission on Peaceful Societies through Health and Gender Equality’ visar att ökad jämlikhet i hälsa och jämställdhet mellan könen är transformerande. Dessa nyckelfaktorer för med sig annan positiv utveckling och lägger därmed en viktig grund för samhällets väg mot fred och välbefinnande.

Rapporten kommer i en väldigt speciell tid, konstaterar Peter Friberg, när en flera kriser härjar världen samtidigt. Det pågår krig och konflikter i en rad länder, inte bara i Mellanöstern och i Afrika utan också i Europa. Krig och pandemi har lett till osäkerhet både inom ekonomi och tillgången på mat. Samtidigt drabbas världen av klimathändelser som sträcker sig från torka till cykloner.

Bild
[none]
Peter Friberg
Foto: Cecilia Hedström

–  Världen upplever en slags polykris, där flera kriser samspelar och intensifierar lidande, skada och kaos. Vi hoppas och tror att rapporten kan bli en gnista som för det globala ledarskapet och en startpunkt för en mer positiv samhällsutveckling, och en gnista för förmågan att utveckla effektiva politiska åtgärder, säger Peter Friberg.

Många bakom rapporten

The Lancet har vid ett flertal tillfällen gjort särskilda satsningar (så kallade Commissions) på ämnen som har avgörande betydelse för global hälsa och människors liv. Initiativet till denna kommission togs gemensamt av Richard Horton, chefredaktör för The Lancet, och Peter Friberg, professor i global folkhälsa och föreståndare för det tidigare institutet SIGHT (Swedish Institute for Global Health Transformation).

–  Kommissionen har samlat forskare inom freds- och konfliktforskning, samhälls - och statsvetenskap och även medicinska områden från ett stort antal länder. Det tvärvetenskapliga forskningsmötet har varit avgörande för att kommissionen skulle kunna genomföra arbetet, säger Peter Friberg.

Bild
Rapportens framsida

Arbetet inleddes 2019, med fokus på samspelet mellan tre av de globala hållbarhetsmålen: god hälsa och välbefinnande (SDG 3), jämställdhet (SDG 5) och fredliga och inkluderande samhällen (SDG 16).

Från Göteborgs universitet har också Amy Alexander bidragit i arbetet med rapporten. Hon är universitetslektor och docent på Statsvetenskapliga institutionen, och bedriver forskning om genus, jämställdhet och politik.

Lancet-kommissionens rapport om fredliga samhällen genom hälsa och jämställdhet lanseras under torsdagseftermiddagen med ett digitalt event, där bland andra kommissionens ordförande Tarja Halonen, tidigare president i Finland, medverkar.

Länk till rapporten: ’Lancet Commission on Peaceful Societies through Health and Gender Equality