Bild
Bild från presskonferensen med Joanna Giota.
Länkstig

Joanna Giota utses till särskild utredare

Publicerad

Joanna Giota har av regeringen utsetts till särskild utredare för ”Fler vägar in i arbetslivet”. Syftet är att lämna förslag som ger alla ungdomar bättre förutsättningar att fullfölja sin skolgång och förbereda sig för arbetslivet.

Regeringen presenterade den nya statliga utredningen ”Fler vägar in i arbetslivet” på en presskonferens den 10 juni 2022. Bakgrunden är bland annat att cirka 15 procent av alla elever lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet och därmed stängs ute från såväl högskoleförberedande utbildningar som från att kunna gå ett nationellt yrkesprogram, samtidigt som det finns stor efterfrågan på yrkesutbildad personal på arbetsmarknaden.

Joanna Giota särskild utredare

Till särskild utredare utsågs Joanna Giota, professor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet.

– Jag blev jätteglad när jag fick förfrågan och tackade genast ja. Detta är ett mycket viktigt uppdrag, säger Joanna Giota.

– Jag har forskat i över 30 år och den frågan jag kommer tillbaka till är hur det kommer sig att vissa elever lyckas i skolan medan andra misslyckas. De som lyckas får inte bara höga betyg. De lyckas även socialt. De har kompisar, och vuxna de kan få stöd av, de trivs, mår bra och växer i skolan. Men så finns det andra elever som upplever många olika sorters svårigheter och misslyckanden.

– Känslan av att misslyckas kan börja tidigt. En anledning är betygsystemet, att eleverna får ett F och känner sig underkända. Vi vet från forskning att om man känner sig misslyckad, eller upplever många svårigheter som man inte kan komma över, så tappar man lusten att lära och motivationen att anstränga sig, självkänslan dalar och man kanske går in i psykisk ohälsa.

Ska lämna förslag på fler vägar till arbetslivet

Utredningen ska bland annat lämna förslag på fler vägar till arbetslivet för de elever som inte når gymnasiebehörighet.

– Hur kan vi få alla elever att lyckas i skolan och få ett yrke och meningsfullt arbete som är så viktigt både för deras identitet och delaktighet i samhället samt arbetsmarknadens kompetensförsörjning, säger Joanna Giota.

Enligt direktiven ska utredaren bland annat:

  • analysera vilka möjligheter som elever som är obehöriga till nationella program på gymnasiet har att välja skola och utbildning och vid behov lämna förslag på valbara yrkesutbildningar inom gymnasieskolan som i större utsträckning tar hänsyn till elevers olika förutsättningar,
  • analysera för- och nackdelar med hur dagens system för övergången från grund- till gymnasieskola är konstruerat, samt vid behov lämna förslag på förändringar för att elever som haft svårt att nå målen i grundskolan ska ges bättre möjligheter att förbereda sig för arbetslivet, och
  • vid behov föreslå hur elever på högskoleförberedande program som vill arbeta direkt efter gymnasieskolan ska kunna erbjudas yrkesutbildning som underlättar etableringen på arbetsmarknaden, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas till Utbildningsdepartementet senast den 5 juni 2024.

Text: Carl-Magnus Höglund

Fler vägar till arbetslivet

På regeringens hemsida kan du läsa mer om utredningen Fler vägar till arbetslivet.