Bild
Vy över tundran i svenska fjällen
Foto: Jonas Stenström
Länkstig

30 år av forskning om klimatförändring på tundran skildras i ny film

Publicerad

200 kilometer norr om polcirkeln, på fältstationen Latnjajaure utanför Abisko, har Göteborgs universitet under 30 år deltagit i ett internationellt forskningsexperiment för att öka kunskapen om hur klimatuppvärmningen påverkar vegetationen på tundran i hela Arktis. Nu finns en kortfilm om forskningsexperimentet.

Youtube: 30 years of experimental warming and monitoring at Latnjajaure Field Station.

Latnjajaure fältstation är belägen i det som kallas den subarktiska klimatzonen. Forskningen som bedrivs där är en del av det Internationella Tundra Experimentet (ITEX) som idag omfattar ett 30-tal olika forskningssajter runtom i världen. Latnjajajaure är en av två forskningsstationer som varit med sedan ITEX-experimentet startade. 

Forskargruppen Alpine and Polar Ecology vid Göteborgs universitet (APE) koordinerar verksamheten vid forskningsstationen och är initiativtagare till kortfilmen, som är producerad av Jonas Stenström. 

− Filmen handlar om det långtidsförsök som startade här av professor Ulf Molau vid Göteborgs universitet i början av 1990-talet, där man med hjälp av små växthus utan tak höjer lufttemperaturen 1-3 grader, säger Mats Björkman, forskare i ekosystemvetenskap vid Göteborgs universitet och en av medlemmarna i forskargruppen Alpine and Polar Ecology. 

– Det motsvarar ungefär den temperaturökning som vi förväntar oss mellan år 2050 till 2080. I kortfilmen berättar vi om vad detta experiment har lärt oss över den 30-års period som det pågått.

Ett gemensam globalt forskningsexperiment

Det International Tundra Experiment (ITEX) är ett globalt forskningsprojekt som initierades av professor Pat Webber på 1980-talet när de första diskussionerna om klimatförändringar började. Tanken med projektet är att ha ett gemensamt experiment på många platser i Arktis, där alla använder samma typ av  experiment. Under årens lopp har ITEX byggt upp ett internationellt nätverk av experter som har initierat oberoende projekt och fältanläggningar i olika länder och olika livsmiljöer runt tundraekosystem.

Idag är cirka 30 forskningsplatser runt om i världen anslutna till ITEX för att öka kunskapen om klimatförändringar i Arktis och tundraväxter.
 

AV: JENNY MEYER DANEBACK

Läs också: Vetenskaplig artikel om det 30-åriga ITEX experimentet

"The International Tundra Experiment (ITEX): 30 years of research on tundra ecosystems." Arctic Science 2022.

https://doi.org/10.1139/as-2022-0041