Länkstig

Isolering av PBMC från helblod till forskningsstudier

Publicerad

PBMC står för Periferal Blood Mononuclear Cells – och genom analyser av dessa kan forskning bedrivas t.ex. inom studier på immunologi och cancer. Isolering av PBMC är en av tjänsterna som erbjuds på Biobank Väst.

– Är man intresserad av cellkompositionen i blodet och hur immunförsvaret ser ut hos olika patientgrupper, så kan PBMC-isolering och analys komma till nytta, säger Hanna Jacobsson, biolog på Biobank Väst.

Studier på covid-19 och transplanterade patienter

Just nu har labbet pågående insamling av PBMC för flera studier inom Covid-19-forskning liksom en insamling från transplanterade patienter – en patientgrupp där immunförsvaret ofta är hämmat.

– Vi kan anpassa insamlingsmetoden efter forskningsprojektets behov. På så vis kan vi erbjuda bästa tänkbara kvalitén på cellerna och göra det möjligt för forskare att använda dem på bästa sätt för just sitt syfte. Därför kan det vara till stor hjälp att man som forskare redan på förhand vet vad proverna ska användas till, berättar Hanna.

Provhanteringen viktig

Eftersom labbet arbetar med att rena fram viabla celler, är det viktigt att ta emot prover så snart som möjligt inom 24h efter provtagningstillfället.

Det kan vara bra att ha koll på vilka logistiska utmaningar som finns från provtagning till så smidig leverans som möjligt till oss – och vi kan självklart hjälpa till med att fundera kring detta om det behövs, säger Hanna.

Labbet använder sig av sterilteknik vilket är nödvändigt för att få trovärdiga resultat när man i ett senare skede vill arbeta med levande celler. Och för långtidsförvaring finns just nu frysar med -150 C.