Bild
Två personer i samtal
Foto: Pixabay
Länkstig

Inga-Lill Grahn är ny docent i svenska språket

Inga-Lill Grahn har antagits som docent i svenska språket vid Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi, Göteborgs universitet.

Stort grattis, Inga-Lill! 

Tack!

Vilket är ditt främsta forskningsintresse och varifrån kommer det?

Mitt forskningsintresse är språk i all möjlig mänsklig samvaro, och jag jobbar i första hand med talspråk och interaktion. Intresset kommer från det faktum att samtal är en grundläggande mänsklig sysselsättning, så forskning om språk och interaktion är forskning om vad det är att vara människa.

Vilka resultat har din forskning visat?

Interaktionsforskning griper in i människors vardag; min forskning har bland annat lyft fram hur grammatiska val kan bli verktyg i psykologsamtal, hur en trivial handling som att tacka kan beskrivas i detalj, hur tal om smärta spelar roll under personlig träning och hur så kallade vokaliseringar skapar mening i interaktion. Vokaliseringar är en samlande term för olika ljud, som inte står med i våra lexikon men som ändå har betydelse för hur vi förstår varandra, t.ex. ett stön eller ett oh-ande. Detta är ett relativt nytt forskningsfält som bidrar till att beskriva språkets gränser.

Vad planerar du att forska om i framtiden?

Just nu arbetar vi tillsammans med vårdvetare för att underlätta för samtalare som inte helt delar samma språk eller kultur. Fokus just nu är flerspråkiga samtal inom mödravården, men den här typen av tillämpad språkforskning planerar jag att utöka. Vi arbetar också vidare med vokaliseringars betydelse i olika sammanhang. Beskrivningen av dessa språkliga gränstrakter ger oss nya insikter om vad språk är, om vad samtal är och därmed om vad det är att vara människa bland människor.