Bild
Satellitbild av Abisko.
Sentinel-2 satellitbild från ESA, som visar sjön Torneträsk och Abisko-området. Bilden innehåller modifierade Copernicus Sentinel-2-data från 2018.
Foto: ESA
Länkstig

Ny satellitdata över svenska fjällen visar hur vegetationen mår

Publicerad

En ny typ av satelliter ska hjälpa forskare att upptäcka förändringar i näringsinnehåll och biokemiska egenskaper hos växter och i marken i de svenska fjällen.

– Med hjälp av data från de nya satelliterna hoppas vi kunna få en mer tydlig bild av som sker på Sveriges känsliga tundravegetation på grund av klimatpåverkan, säger Heather Reese, forskare vid Göteborgs universitet.

Så kallade hyperspektrala satellitdata är ett aktuellt och växande användningsområde inom forskningen. De nya satelliterna som skickats upp i rymden observerar mer än 200 smala våglängder, vilket gör att forskare kan få nya insikter vad gäller biokemiska och biofysiska egenskaper av vegetationen.  

Bild
En kvinna står i ett lab med och håller i en drönare.
Heather Reese med drönare.
Foto: Jenny Meyer Daneback

– Under detta årtionde kommer flera hyperspektrala satelliter att skjutas upp i rymden. Det innebär att en stor mängd nya data snart är på plats och som kan ge oss bättre information om hur vegetationen mår i områden som de svenska fjällen, säger Heather Reese.  

I ett nytt forskningsprojekt finansierat av Rymdstyrelsen kommer hon nyttja mer avancerade satellitdata från den så kallade ”EnMAP” satelliten för att över tid observera effekten av klimatpåverkan på tundravegetationen och biologisk mångfald.  

Data från andra satelliter används redan idag för att observera förändringar i tundravegetationen över Arktis, men med betydligt mindre spektrala upplösning. Från tidigare studier vet forskarna redan att tundran är känslig och reagerar på de klimatförändringar som påverkar stora delar av Arktis. Ökade temperaturer, förändrad säsongslängd och förändrade nederbördsmönster påverkar växternas hälsa, biomassa och artsammansättning. I vissa områden reagerar tundravegetationen genom att öka sin biomassa, medan vegetationen i andra områden skadas eller dör.   

Bild
Vy över vacker natur med berg, skog och vatten i svenska fjällen.
Drönarvy över området Latnjajaure i svenska fjällen - ett av de områden där hyperspektral satellitdata kan hämtas.
Foto: Heather Reese

Heather Reese har tillsammans med andra forskare identifierat områden i svenska fjällen som är påverkade av ökad temperatur, ändrad markfuktighet och andra klimateffekter. Det är i dessa områden som projektet nu ska testa den hyperspektrala satellitens förmåga att ge ny information om vitaliteten i växtsamhällen.  

– Jag hoppas att resultatet av den här forskningen kommer att gynna Naturvårdsverket, renskötande samer och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som arbetar med torka och brandrisk, säger Heather Reese.  

Studien ”Hyperspectral data detect climate impact on tundra vegetation” pågår 2024 – 2029. Forskningen kommer att ha fokus på studieområden i Sverige, men har också en global koppling till andra forskningsprojekt som studerar tundravegetation.  

För ytterligare information, kontakta: 
Heather Reese,  Associate Professor i fjärranalys och Geografiska informationssystem, Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper. 
e-post: heather.reese@gu.se 

AV: JENNY MEYER DANEBACK