Bild
none
Kalmarkriget illustrerat på en 1800-talsgobeläng.
Foto: Wikipedia
Länkstig

Hur kom freden till Norden efter år av krig?

Publicerad

Det pågår ett krig i Europa. När ska det ta slut? Och kan vi lära oss något av historien? Nu ordnar forskare från Göteborgs universitet en serier workshop med just fokus på krig- och fredsprocesser i Norden.

Hallå där… Sari Nauman, docent i historia och forskare på Institutionen för historiska studier. Varför gör ni det här?

– Hur man skapar en varaktig fred är en konstant utmaning. Vi är några forskare som alla behandlar tidigmodern politisk kultur i våra respektive projekt, som vill mötas för att se vad ett historiskt perspektiv kan tillföra debatten. Tanken är att studera freden som långsiktig process ur flera perspektiv, högt i tak och med ett öppet diskussionsklimat.

Projektet ska undersöka hur och varför de nordiska länderna kunde gå från att vara en av Europas mest krigförande regioner under 1600-talet till att bli en av de mest fredliga i början av 1800-talet.

– Genom att gå tillbaka i historien kan vi studera en lång fredsprocess som vi vet är lyckad. Trots näst intill ständiga krig med varandra under 1600-talet är samarbetet mellan de nordiska länderna idag väl utvecklat. Hur skapas en sådan varaktighet? Vilka byggstenar finns, och hur initierades de? Vilka potentiella konflikter fanns längs vägen?

Hur kommer resultatet att presenteras?

– Våra workshops ska leda fram till en samlingsvolym med texter som ska publiceras på ett internationellt ledande förlag. Förhoppningen är också att vi ska utarbeta flera gemensamma projekt i framtiden, och vi har redan etablerat ett gemensamt nätverk.

Det blir flera workshops men vad kommer vara i fokus vid den första konferensen nu i veckan? 

– Dessa workshops ska vara just exploratory – utforskande – och den första ägnas därför åt att vi själva presenterar vår forskning och diskuterar vilka perspektiv vi kan bidra med. Tillsammans ska vi sedan utarbeta vilka aspekter som blir fokus för vårt framtida arbete. Förutom deltagarna i nätverket har vi tre externa gäster – Christoph Kampmann, Ruth Hemstad och Svante Norrhem – som agerar diskussionspartners utifrån sina respektive expertområden, säger Sari Nauman.

Bild
none
Sari Nauman är docent och forskare i historia. Hon är med och ordnar en serie workshops på temat hur man skapat fred i de nordiska länderna. I höstas tilldelades hon Pro Futura Scientia XVII Fellowship och ska under flera år fördjupa sig i frågor om flyktingmottagande, beskydd och tillhörighet.
Foto: Cecilia Sjöberg
Bild
none
Hanna Filipova kom till Sverige när kriget i Ukraina bröt ut, nu är hon forskare på Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet.
Foto: Cecilia Sjöberg

Tillsammans med Hanna Filipova, som också är historiker och forskare vid Institutionen för historiska studier och flydde från Ukraina när kriget bröt ut, och kollegor från Danmark, Finland, Norge och Sverige, har Sari Nauman blivit tilldelade medel om nära en halv miljon NOK från Nordforsk (https://www.nordforsk.org/) för att genomföra en serie av utforskande workshops på temat ”Pax Nordica: Experiences and Lessons of the Nordic Peace, c. 1721–1830”.

I veckan är det dags för den första workshopen som hålls på Centre for Privacy Studies i Köpenhamn nu den 26-28 april 2023, och den andra förläggs till Göteborg under 2024. 

Text: Cecilia Sjöberg

Mer om projektet

Sari Nauman och Hanna Filipova vid Institutionen för historiska studier har, tillsammans med kollegor från Danmark, Finland, Norge och Sverige, blivit tilldelade medel om nära en halv miljon NOK från Nordforsk (https://www.nordforsk.org/) för att genomföra en serie av utforskande workshops på temat ”Pax Nordica: Experiences and Lessons of the Nordic Peace, c. 1721–1830”.