Bild
Närbild på en äng med olika sorters blommor
Foto: hsunny/Shutterstock.com
Länkstig

Handelshögskolans hållbarhetsarbete lyfts fram som ett föredöme

Publicerad

Handelshögskolans hållbarhetsarbete lyfts fram som ett föredöme i en artikel i Financial Times.

Handelshögskolor generellt har potential att påverka i en hållbar riktning, men denna förmåga är ofta både underskattad och outvecklad. 

Artikelförfattaren har granskat fler än 1000 rapporter som skrivits av skolor anslutna till PRME (UN Global Compact’s Principles for Responsible Management Education) under åren 2015-2020.

Läs artikeln i Financial Times.

Handelshögskolans senaste PRME-rapport finns här.