Bild
Lansering av patientföreträdarutbildning
Nicklas Mårtensson, Acko Ankarberg Johansson, Fredrik Lundh Sammeli, Lisbeth Löpare Johansson, Elisabeth Wallenius, Susanne Karlfeldt, samordnare patientsamverkan, Akademiskt specialistcentrum och Thomas P Larsson, verksamhetschef Funktionsrätt Skåne.
Länkstig

GPCC bidrar till ny nationell utbildning för patientrepresentanter

Publicerad

För att svara an på det ökade behovet av patientrepresentanter i hälso- och sjukvårdens organisationer på nationell, regional, kommunal samt lokal nivå, har en ny utbildning för patientrepresentanter nu lanserats. Det är den svenska paraplyorganisationen för patientorganisationer Funktionsrätt Sverige som har initierat och tagit fram utbildningen med stöd från Regeringskansliet, Vinnova och Swelife. En grundkurs i personcentrerad vård ingår i utbildningen.

Att patient- och närståenderåd nu tillsätts på sjukhus, i regioner, i kommuner samt på nationell nivå hos till exempel regeringen och andra myndigheter, har gjort att de personer som har gedigen erfarenhet av att inneha rollen som patientsrepresentanter nu inte längre räcker till. Därför har Funktionsrätt Sverige tagit fram en utbildning för personer inom deras 50 medlemsförbund som vill förbereda sig för att axla rollen som ledamot i något av dessa råd.

Den 23 februari 2023 lanserades utbildningen med ett webbinarium där bland annat sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson, Lisbeth Löpare Johansson, samordnare för Nära vård hos SKR, Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige och Fredrik Lundh Sammeli, vice ordförande i Socialutskottet deltog.

Bild
Inger Ros
Inger Ros

Inger Ros, som själv har lång erfarenhet som patientrepresentant, har varit med och tagit fram utbildningen.

– Äntligen är vi framme vid lanseringen av patientföreträdarutbildningen! Behovet är stort, det ser jag både i min roll i Funktionsrätts styrelse och som ledamot i GPCC:s personråd. Patientföreträdare blir allt viktigare och kunniga företrädare blir bra medskapare och opinionsbildare för till exempel en personcentrerad vård.

Erfarna patienter kan bidra på många olika sätt

Målgrupp för utbildningen är personer som kan och vill bidra med sin erfarenhet samt representera andra patienter och närstående. Patientrepresentanter är inte bara efterfrågade av offentliga verksamheter, utan även av näringslivet, samt inte minst universitet och forskningscentrum som GPCC. 2016 bildades GPCC:s personråd för patienter och närstående, och under åren har c:a 30 personer varit med som ledamöter i rådet och bidragit med sin erfarenhet och patient- och närståendeperspektiv på GPCC:s verksamhet. Personrådets ledamöter har också medverkat i olika projekt och aktiviteter.

Grundkurs i personcentrerad vård ingår

Ett exempel är den grundkurs i personcentrerad vård som GPCC:s personråd samskapade tillsammans med Funktionsrätt Sverige och GPCC hösten 2021. Denna kurs har nu lyfts in som en del i den nylanserade patientföreträdarutbildningen. Skälet är att en omställning nu sker i Sverige mot en personcentrerad nära vård, vilket stöds av Funktionsrätt. Förutom grundkursen i personcentrerad vård innehåller patientföreträdarutbildningen fem moduler; att vara patientföreträdare, vården, möte med beslutsfattare, berättande och Funktionsrätt Sverige och medlemsförbundet.