Länkstig

GPCC-artikel om att ge röst åt ohörda patienter utnämnd till en toppciterad artikel

Att lyssna på patientberättelser är grundläggande för personcentrerad vård. En kvalitativ studie undersökte hur narrativa patientintervjuer genomfördes i personcentrerade hälsovårdsmiljöer. En artikel från studien var en toppciterad artikel i Sociology of Health & Illness för 2021-2022.

Artikeln "Epistemic injustices in clinical communication: the example of narrative elicitation in person-centred care" har fått utmärkselsen ”toppciterad artikel 2021-2022” i Sociology of Health & Illness. Författarna till artikeln menar att narrativa intervjuer kan vara ett sätt att ge en röst åt de patienter som annars inte hade kunnat berätta sina historier eller dela med sig av sina sjukdomsupplevelser. Orsaker till att de ej tidigare fått dela med sig av sina berättelser kan bero på att de aldrig skulle ha blivit tillfrågade, eller för att de trodde att de ej skulle bli lyssnade på eller trodda.

Vissa patienter som deltog i studien kände att deras berättelser och upplevelser uppmärksammades under dessa intervjuer, och de kunde enkelt formulera sina mål. Å andra sidan visade denna studie också att vissa patienter som har svårt eller saknar kompetens att uttrycka sina sjukdomsupplevelser kanske inte har direkt nytta av berättande intervjuer. Dessa patienter kan behöva mer uppmuntran, stöd och uppmärksamhet under dessa narrativa intervjuer.

Studien visade också att vårdpersonal kan behöva vara mer reflekterande över sitt sätt att lyssna och mer uppmärksamma på mångfalden och de många aspekterna av patientlivsberättelser, sociala problem, såväl som tidigare erfarenheter av utanförskap, stigmatisering och att inte bli trodd.

LÄNKAR

Läs hela artikeln här (open access):

Naldemirci, Ö., Britten, N., Lloyd, H. and Wolf, A. (2021), Epistemic injustices in clinical communication: the example of narrative elicitation in person-centred care. Sociol Health Illn, 43: 186-200. https://doi.org/10.1111/1467-9566.13209

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1467-9566.13209

 

Information om det övergripande forskningsprojektet: 

https://www.gu.se/forskning/att-oversatta-personcentrerad-vard-fran-teori-till-praktik