Bild
Utdelning av bollan-stipendiet 2022
Cheferna för Core Facilities Elisabet Carlsohn och Marie Hornfelt (längst till höger i bild) delade ut stipendiet tillsammans med representanter från Lindén-familjen. Utdelningsceremonin hölls i Wallenbergssalen där även stipendiaterna presenterade sina respektive projekt.
Foto: Charbel Sader
Länkstig

Fyra projekt utsedda efter rekordmånga ansökningar till Bollan-stipendiet 2022

Publicerad

Efter en gedigen granskningsprocess av över fyrtio ansökningar till Bollan-stipendiet 2022, har nu fyra unga forskare vid Sahlgrenska akademin tilldelats stipendiet för var sitt forskningsprojekt inom medicin och hälsa. Stipendiemedlen är avsedda att användas inom Core Facilities för design, analys, datainsamling eller annat forskningsstöd för respektive projekt.

Tre av fyra projekt som beviljats har ansökt om användning av expertisen vid EBM, och två projekt kombinerar flera enheter inom hela Core Facilities i sin ansökan.

Elisabet Carlsohn och Marie Hornfelt, chefer för Core Facilities, delade ut stipendiet tillsammans med representanter från Lindén-familjen.

– Det är verkligen roligt att se att intresset för stipendiet är så stort bland unga forskare, säger Marie Hornfelt, som får medhåll av Elisabet Carlsohn:

– Dessutom har kvaliteten på projekten och ansökningar varit hög.

Varje ansökan har bedömts först utifrån praktisk genomförbarhet av Core Facilities enhetschefer och sedan granskats av ytterligare tre granskare från de olika institutionerna på Sahlgrenska akademin samt representanter från Chalmers och Västra Götalandsregionen.

Årets stipendiater

Nedan finns en överblick över årets stipendiater.

Läs mer i den engelska nyheten där du också hittar projektsammanfattningar och bilder.

Elena Layunta Hernandez, Institute of Biomedicine
SEK 75 000 to use at Bioinformatics and Data Centre (BDC), Centre for Cellular Imaging (CCI), and Experimental Biomedicine (EBM)

Project Title: Defining functional role of membrane mucins in mucosal barrier of the intestine

Karin Horkeby, Institute of Medicine
SEK 55 000 to use at Experimental Biomedicine (EBM)

Project Title: “Prevention of inflammatory bone loss by targeting cell-specific membrane estrogen receptor alpha signaling”.

Leonarda Acha Alarcon, Institute of Biomedicine
SEK 55 000 to use at Proteomics Core Facility (PCF)

Project Title: Virulence of streptococcus pneumoniae – comparison of differential protein expression levels of invasive vs non-invasive strains using quantitative proteomic”.

Iris Stoltenborg, Institute of Neuroscience and Physiology
SEK 55 000 to use at the Centre for Cellular Imaging (CCI), and Experimental Biomedicine (EBM)

Project Title: Neurochemical identification of ghrelin-activated and/or ghrelin receptor-expressing neurons in brain areas connected to the dopamine reward system.