Bild
Bild på Svensk ordbok i app till iphone
Länkstig

Forskargrupp bakom ny upplaga av Svensk ordbok

En ny digital upplaga av den mest informationsrika svenska samtidsordboken – Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO) – är här. Den nya upplagan finns tillgänglig på webbplatsen Svenska.se och som gratisapp för både iOS och Android. Bakom arbetet med verket står en forskargrupp vid Göteborgs universitet.
– Vi har arbetat med uppdateringen av innehållet i SO i flera år och det känns väldigt bra att resultatet av våra insatser äntligen når ut till ordboksanvändarna, säger professor Emma Sköldberg, som har lett arbetet.

SO innehåller närmare 65 000 uppslagsord och liksom tidigare upplaga har den till uppgift att beskriva en central del av det moderna svenska ordförrådet. 

Bild
Bild på Emma Sköldberg
Emma Sköldberg, professor i svenska språket med inriktning mot lexikografi/lexikologi.

SO på Svenska.se och som app

Svenska.se är en samlingsplats för språkresurser från Svenska Akademien. På webbplatsen finns de två samtidsordböckerna Svenska Akademiens ordlista (SAOL) och SO samt den historiska ordboken Svenska Akademiens ordbok (SAOB). Dessutom finns där Svenska Akademiens grammatik (SAG). Nu har alltså SO uppdaterats och det gäller även ordbokens app-versioner. Bakom arbetet med SO står en forskargrupp bestående av sex lexikografer och en systemutvecklare vid Göteborgs universitet.

– Vi sju som arbetar i forskarlaget har delvis olika kompetenser och kompletterar på så sätt varandra. Detta är en mycket viktig förutsättning för att innehållet i ordboken ska vara så rättvisande som möjligt, konstaterar Emma. Det finns också en nära koppling mellan arbetet inom ordboksprojektet och projektmedlemmarnas egen forskning, vilket stärker ordbokens vetenskapliga kvalitet.

Nya och utgallrade ord

Under revideringen har ett antal nya uppslagsord lagts till i ordboken och många av dessa kan sägas spegla vår samtid. Några exempel på nya uppslagsord i SO är adda, bagageloppis, balakava, dö(d)städa, endometrios, filterbubbla, flockimmunitet, flygskam, gaddning, nätläkare, preppa, swisha, tjänsteperson, utspring och ålderism.

De nya orden har valts ut bland ett mycket stort antal nyordskandidater. Kandidaterna har tagits fram genom jämförelser mellan uppslagsord i den tidigare upplagan av ordboken och ord som förekommer i den mångfald av texter som ingår i bland annat Mediearkivet och i Språkbanken Text:s stora samlingar av digitala texter. För att ett ord eller ett uttryck ska bli aktuellt att tas med i SO ska det bland annat förekomma många gånger i moderna texter och dessutom gärna i olika slags textmaterial.

Bild på Svensk ordbok i appen för Android-telefoner
Den andra upplagan av SO finns tillgänglig som gratis appar för såväl iOS som Android. Ordboken är också tillgänglig via Svenska Akademiens ordboksportal, Svenska.se.

– Varje nytt uppslagsord har sedan försetts med en betydelsebeskrivning och kompletterats med uppgifter om hur det böjs, exempel på hur ordet typiskt används och annan slags information. Dessutom har uppslagsordet lästs in så att ordboksanvändarna kan höra hur ordet uttalas, säger Emma.

Samtidigt har redaktionen också valt att plocka bort ord som benrangelsmannen, datorpost, frökenspel, förtroendechocka, nervdroppar, telegrafnyckel, tjuvspråk, trasgrann, vårdslösa och äggpunkterare ur ordboken. Det enkla skälet till dessa utgallringar är att orden inte används så ofta i moderna texter.

Uppdaterade betydelsebeskrivningar och kommentarer om stil och bruk

Utöver att uppslagsord har tillkommit och gallrats ut, har en rad uppslagsord fått nya betydelser. Många betydelsebeskrivningar har dessutom uppdaterats för att dessa ska vara mer i takt med vår samtid och mer inkluderande.

– Ett exempel på en förändring är beskrivningen av betydelsen hos uppslagsordet svärdotter. Ordets betydelse anges nu vara ”kvinna som är partner till någons vuxna barn”, medan betydelsen i den första upplagan angavs som ”(någons) sons hustru”.

En mängd språkexempel har också bytts ut eller moderniserats och dessutom har många kommentarer om stil och bruk reviderats. Exempelvis har uppslagsordet invalid nu försetts med kommentaren ”något ålderdomligt”, och till uppslagsordet inföding finns nu kommentaren ”något ålderdomligt, kan uppfattas som nedsättande”.

Fördelar med det digitala formatet

Till skillnad från den första upplagan av SO publiceras den andra enbart digitalt. En fördel är att ordboksanvändarna nu på ett enklare sätt än tidigare får tillgång till uppgifter i enskilda ordboksartiklar. Exempelvis får användarna träff på sammansättningar inne i ordboksartiklarna, t.ex. charterturism, fisketurism och kulturturism under uppslagsordet turism.

En annan fördel med det digitala formatet är de många klickbara länkarna mellan ordboksartiklar. Tack vare det stora antalet nya länkar blir det lättare för användarna att se samband mellan ord och mellan grupper av ord.

Text: Sven Lindström

FAKTA

Den andra upplagan av SO har utarbetats av en forskargrupp vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. Gruppen består av Emma Sköldberg (huvudredaktör),  Kristian Blensenius, Anna Helga Hannesdóttir, Louise Holmer, Hans Landqvist och Stellan Petersson (redaktörer) samt Monica Martens (systemutvecklare). Ordboksarbetet har skett på uppdrag av Svenska Akademien, och appversionerna av SO har utvecklats i nära samarbete med företaget wang.se.

Urval av nya uppslagsord:
adda, agil, bagageloppis, balaklava, barnfri, (d)städa, elcykel, endometrios, filterbubbla, flockimmunitet, flygskam, gaddning, godisråtta, hemmasittare, höstig, köttfri, lyocell, mem/meme, mående, nätläkare, ortorexi, plantbaserad, preppa, responsiv, swisha, skalplagg, tjänsteperson, topsa, utsläppsgård, utspring, vestibulit, viral, vobba, wow, xerofil, ålderism, äggdonator och överäta

Urval av utgallrade uppslagsord:
Adoratör, benrangelsmannen, cedera, datorpost, frökenspel, imperatorisk, laboratris, nervdroppar, piskperuk, restauratris, saltprovare, telegrafnyckel, tjuvspråk, trasgrann, utanläxa, vårdslösa och äggpunkterare, östapa