Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Omslagsbild av Filmens Göteborg
Länkstig

Filmens Göteborg - en bok om lokal film i arkiv och museisamlingar

Den nya publikationen Filmens göteborg är ett resultat av ett forskningsprojekt där forskare från GPS400 samverkat med kulturarvsinstitutionerna Göteborgs stadsmuseum, Riksarkivet i Göteborg, Medicinhistoriska museet och Bohusläns museum. Utgångspunkten för projektet har varit att film utgör ett unikt och till stora delar outnyttjat kulturarv och historiskt källmaterial. Boken gör inte anspråk på att berätta den definitiva historien om film i Göteborg under 1900-talet. Tvärtom visar projektets process och resultat varför en sådan bok ännu inte har kunnat skrivas.

Utifrån olika perspektiv, fält och kompetenser innehåller boken beskrivningar, fördjupningar och exempel från projektet. Därmed förmedlar den filmens roll i förståelse för lokal identitet, historia och kulturarv. Den kan också vara ett stöd för dig som planerar att gå in i ett liknande projekt med ömsesidigt givande samverkan mellan forskare, museer och arkiv.

Bland de filmhistoriska exempel som lyfts fram finns en filmdokumentation av bygget av Älvsborgsbron på 1960-talet, journalfilmer från 1900-talets första decennier, filmer som uppmärksammar Göteborgs betydelsefulla medicinhistoria och en dokumentär om Östra Nordstan före rivningarna på 1960-talet.