Bild
Anna Bergström skriver på en whiteborad, Leif Eriksson tittar på.
Anna Bergström och Leif Eriksson håller i en workshop.
Länkstig

Faciliterare ska hjälpa verksamheter införa en mer personcentrerad vård

Publicerad

Att ställa om till att arbeta personcentrerat är en komplex process. Därför genomför Centrum för personcentrerad vård GPCC tillsammans med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin i Region Stockholm nu ett projekt för att utbilda faciliterare som ska kunna stödja vårdenheter med omställningen. Projektet utförs på Trelleborgs lasarett, efter initiativ av verksamhetsutvecklare och vårdenhetschef Alexandra Rönnängsgård.

I Sverige pågår en omställning till Nära vård där personcentrerad vård är en central del. Att införa en mer personcentrerad vård är en komplex process som kräver förändringar av både medarbetare och organisation.

Under 2022 påbörjas och utvärderas en utbildning som går ut på att utbilda särskilt utsedd vårdpersonal i att stödja implementeringen av en mer personcentrerad vård på sina vårdenheter. Dessa personer utbildas för att ha rollen som faciliterare för ett personcentrerat arbetssätt. De ska i den rollen kunna ge hjälp och stöd för att uppnå specifika mål och underlätta för individer och grupper att analysera, reflektera och ändra sina egna attityder, beteenden och arbetssätt. Projektet kallas FaciLitating Implementation of Person-Centred Care (FLIP).

Samskapande projekt

Projektgruppen har genom samskapande tillsammans med personer med erfarenhet av implementering av personcentrerad vård tagit fram lärandemål för utbildningen. Utbildningen baseras på en faciliteringsutbildning som är utarbetad på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin i Region Stockholm. Utbildningen rymmer också lärande kring personcentrerad vård, baserad på GPCC:s etiska modell med fokus på de tre rutinerna: partnerskapet, patientberättelsen och dokumentationen.

Bild
Porträtt av Alexandra Rönnängsgård, Trelleborgs lasarett
Alexandra Rönnängsgård, Trelleborgs lasarett

Sammanlagt hålls sju digitala halvdagars workshopar med början i oktober 2022. Sista workshopen genomförs i februari 2023. Cheferna vid enheterna kommer att delta vid något av tillfällena och vara med på de handledningar som ligger som en del av kursen. Fem vårdenheter deltar i utbildningen. Varje vårdenhet utser två medarbetare till att ha rollen som faciliterare, som deltar i utbildningen. De deltagande enheterna är hjärtavdelningen, akutmottagningen, medicinavdelningen och neurologiavdelningen på Trelleborgs lasarett, samt Fagerängens vårdcentral i Trelleborg. Alexandra Rönnängsgård, verksamhetsutvecklare vid Trelleborgs lasarett, tog initiativet till att utbildningen genomförs i Trelleborg. Idag är hon enhetschef på en av del deltagande enheterna.

 – När lasarettet i Trelleborg stod inför en omstart började vi att fokusera på personcentrerad vård och hur vi skulle ta steget fullt ut på ett bra och genomtänkt sätt, förklarar Alexandra Rönnängsgård. Det är för patienten vi är här och då måste fokus vara på hur vi tar hand om patienten på bästa sätt. Samtidigt måste vi också ta hand om medarbetarna och skapa en bra och hållbar arbetsmiljö. Det känns som att detta projekt var svaret på många av våra frågor och dessutom kom det precis rätt i tiden.

Vetenskaplig utvärdering

Då det är första gången som denna utbildning ges så kommer den och implementeringen av ett mer personcentrerat arbetssätt att utvärderas vetenskapligt. I samband med att utbildningen inleddes så genomfördes gruppintervjuer och en enkätundersökning riktad till all vårdpersonal som mäter i vilken grad de anser att de arbetar personcentrerat. Datainsamling i syfte att följa utbildningen och förändringsprocessen på de olika enheterna sker fortsättningsvis under och efter utbildningen.

Studien kommer bidra till ökad kunskap om hur övergången till en mer personcentrerad vård kan stödjas i svenska vårdmiljöer. Personcentrerad vård har visat sig kunna ge kostnadsbesparingar och positiva effekter för såväl patienter som personal, och leder till ökat patientengagemang och ökade förutsättningar för en god och jämlik hälsa. Inför ett breddinförande av personcentrerad vård i Sverige behövs en utbildning där personer med bas i vårdverksamheten upparbetar förmågor, redskap och metoder för att bättre kunna stödja denna typ av förändringsarbete.

I projektet medverkar:

  • Eric Carlström: Professor, GPCC, Sahlgrenska Akademin Göteborgs Universitet
  • Lars Wallin, Professor, Högskolan Dalarna
  • Ewa Carlsson Lalloo, PhD, universitetslektor, Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås
  • Leif Eriksson, Docent, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm
  • Anna Bergström, PhD, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm
  • Emmelie Barenfeld, Med. Dr, universitetslektor, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet och Centrum för personcentrerad vård (GPCC), Göteborgs universitet.
  • Andreas Fors, universitetslektor, docent, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Centrum för personcentrerad vård (GPCC), Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Länkar:

Mer information om personcentrerad vård.

Läs mer om projektet här.