Bild
Visiting research team on the Kirstineberg
Gästforskare har alltid varit en viktig del av Kristineberg. I juni 2023 besökte forskare från Institut de Ciències del Mar - CSIC Kristineberg för att testa en havsbottenrobot för marin restaurering.
Länkstig

EU-finansiering öppnar Kristineberg och Tjärnö för gästforskare

Publicerad

Två nya EU-projekt ger forskare möjlighet att finansiera sin vistelse på Kristineberg, Tjärnö och andra europeiska forskningsstationer. Satsningen syftar till att intensifiera forskningen om klimatförändringar, vattenbruk, fiske och den blå ekonomin.

– Den marina miljön står inför enorma utmaningar, och en samlad satsning är nödvändig för att ge tillgång till marin forskningsinfrastruktur i Europa, säger Sam Dupont, universitetslektor vid Göteborgs universitet och verksam forskare på Kristineberg.

– Den här satsningen kommer att göra det möjligt för forskare att få tillgång till några av de bästa marinbiologiska stationerna i världen, inklusive Kristineberg i Sverige.

Ansökningar öppnar 2024

De två EU-projekten, "Integrated Research Infrastructure Services for Climate Change Risks" och "Research Infrastructure Services for Sustainable Aquaculture, Fisheries and the Blue Economy," har säkrat en total budget på €15 miljoner vardera.

Det innebär att forskare som arbetar med klimatförändringar, hållbart vattenbruk, fiske eller den blå ekonomin kommer att kunna ansöka om finansiering som gör att de kan bo på Kristineberg Center och Tjärnö marina laboratorium, och använda stationernas infrastruktur utan kostnad.

Den första ansökningsomgången förväntas öppna under 2024.

En fantastisk möjlighet

– Detta är en fantastisk möjlighet för både forskare och forskningsstationerna, eftersom den ekonomiska tröskeln försvinner och det möjliggör för alla forskare i Sverige och Europa att använda anläggningarna, säger Linus Hammar, föreståndare för Kristineberg Center.

– Med de brådskande klimatutmaningarna i åtanke är forskning och innovation i vatten nödvändig för att vi ska lyckas med övergången till en hållbar blå ekonomi. Det arbetet kommer nu att underlättas avsevärt tack vare de här nya satsningarna.

Finansieras genom Horizon Europe

De två projekten finansieras genom Horizonutlysningen "Research infrastructure services to support health research, accelerate the green and digital transformation, and advance frontier knowledge."

Ansökan initierades genom The European Marine Biological Resource Centre (EMBRC).