Länkstig

En enorm potential inom digital humaniora

Med en bakgrund inom humaniora, programmering och samhällskunskap har Michael McGuire en bred kompetens. Under början av sommaren var han gästforskare vid Centrum för digital humaniora och stöttade då arbetet med att sätta upp en ny server för projektet Moravian Lives.

Centrum för digital humaniora är för närvarande ett centralt nav för det världsomspännande samarbetet Moravian Lives.
– Projektets nya server gör det möjligt för projektet att växa. I framtiden planerar vi att inkludera datavisualisering, sökning för lingvistisk korpus, ett uppgraderat gränssnitt med en mer interaktiv karta i flera lager med mera, säger Michael McGuire som till vardags arbetar vid Bucknell University i Pennsylvania, USA.

Syftet med Moravian Lives är att skanna, transkribera och digitalt tillgängliggöra biografier skrivna av herrnhutister.
– I princip alla herrnhutister har skrivit biografier eftersom det anses vara en personlig och religiös plikt. Biografierna beskriver en individs personliga liv och förhållande till Gud och kyrkan och dessa individuella ”inre resor” som dokumenteras i biografierna blir till en fundamental del av den ”inre kyrkan” och ”kyrkans universella historia”, säger Michael McGuire.

Biografierna skrevs till lika stora delar av män och kvinnor och av människor från alla klasser och hudfärger.
– Biografierna förser oss med en unik möjlighet att studera historien från perspektiv som vi inte får tillgång till så ofta. Materialet kan intressera forskare från många olika discipliner, såsom lingvistik, historia, litteratur, religion, genusvetenskap och antropologi, säger Michael McGuire.

Han har även arbetat med projektet Läsarnas Lagerlöf som inkluderar en samling personliga brev skrivna till Selma Lagerlöf. När Michael McGuire var i Sverige hösten 2017 skapade han en databas med information som kopplades ihop med skannade bilder av de personliga breven.
– Någon gång i framtiden hoppas vi kunna utveckla projektet ytterligare och göra metadatan (författare, plats, datum, ämne etc) öppet sökbar, och om det är möjligt, även göra det möjligt för allmänheten att läsa breven.

Michael McGuire blev intresserad av digital humaniora när han deltog i en konferens om språkforskning 2015. Han lockades av den enorma potential som digitaliseringen innebär för humaniora.
– Digital humaniora verkade passa min profil och mina intressen perfekt, säger Michael McGuire, som har en bakgrund inom humaniora, programmering och samhällskunskap.

Bild
Michael McGuire

Sedan maj 2016 har han arbetat för Bucknell University med en rad olika projekt inom digital humaniora. Under studietiden arbetade han vid Library & IT vid samma universitet. Därefter blev det doktorandstudier i lingvistik vid Indiana University. Michael har studerat flera olika språk samtidigt som han har arbetat med olika beräknings- och experimentella lingvistikprojekt. Han har också tillbringat ungefär två år som gästforskare vid University of Debrecen i Ungern. Detta var hans tredje besök vid Centrum för digital humaniora och han trivs väldigt bra med att arbeta i Sverige. Han nämner särskilt arbetsmiljön.

– Jag tycker att den svenska arbetsmiljön har flera fördelar och på många sätt har en mer produktiv och samarbetsvillig atmosfär. Jag tror att en del av detta beror på att hierarkierna är mer platta och beslut tas mer utifrån gruppens återkoppling och konsensus. Självklart har människor officiella titlar och det finns en del hierarkier men den övergripande strukturen är mycket mer jämlik. Jag tycker det är trevligt att människor tilltalar varandra med förnamn och att klädkoden är mer avslappnad. Svenskar verkar också ha en mycket bättre balans mellan arbete och fritid.