Bild
Sprickor och raviner i isen
– Glaciären smälter fortare än förväntat i sprickor och raviner, säger Bastien Queste, forskare på Institutionen för marina vetenskaper.
Foto: Icefin/ITCG/Schmidt
Länkstig

Domedagsglaciären smälter snabbare i sprickor

Publicerad

Nya data från en tidigare outforskad del av Thwaites-glaciären visar att även om avsmältningen under glaciären är långsammare än vad man tidigare antagit, så är avsmältningen i sprickor och raviner betydligt större. De nya fynden är mycket betydelsefulla för att förstå glaciärens bidrag till en framtida havsnivåhöjning.

Den snabba avsmältningen av Thwaites-glaciären i Antarktis, också kallad Domedagsglaciären, verkar orsakas av andra anledningar än vad forskarna tidigare trott. Dels visar forskningsresultaten att den nuvarande smältningshastigheten under glaciären är långsammare än vad många datormodeller beräknat. Men resultaten visar också att det i sprickor och raviner som bildats i isen skedde en snabbare avsmältning än vad forskarna tidigare kunnat se.

– Vi förstår nu att dessa sprickor och raviner är riktigt intensiva ”hotspots” för avsmältning, där isen smälter fortare än förväntat, säger Bastien Queste, forskare på Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet, som deltagit i ett av forskningsprojekten.

Kritiskt område

Det är betydelsefullt att forskarna förstår inte bara hur mycket smältning som sker, utan också var och på vilket sätt det smälter. De nya uppgifterna samlades in som en del av ett internationellt forskningsprojekt där forskarna genomför observationer under Thwaites östra del för att förstå hur isen och havet interagerar i det kritiska område där isen möter havet, den så kallade ”grounding zone”.

I forskningsprojektet användes en undervattenrobot kallad ”Icefin”, som skickades ner under glaciären genom ett 600 meter långt borrhål i isen.

Göteborgs universitets bidrag till denna studie var att ge allmänna bakgrundsdata från vattnet utanför och under Thwaites glaciär som tidigare inhämtats av vår autonoma undervattensrobot Ran, säger Bastien Queste.

Fakta International Thwaites Glacier Collaboration

Forskningen är en del av International Thwaites Glacier Collaboration (ITGC), ett internationellt samarbete koordinerat av USA och Storbritannien, där Sverige deltar med forskare och forskningsinfrastruktur.

Läs mer här: www.thwaitesglacier.org