Bild
Skiss av en tjej som sitter på en säng
Foto: Illustration: Franz James
Länkstig

Design avgörande för läkande miljö inom tvångsvården

Publicerad

Inom SiS, fängelser och rättspsykiatri är det viktigt med miljöer som uppmuntrar till rörelse, ger bättre sömnkvalitet och bidrar till en känsla av omsorg och trivsel. Det visar en doktorsavhandling från HDK-Valand vid Göteborgs universitet.

Franz James har i sin avhandling studerat miljöer på institutioner där tvångsvård bedrivs, som fängelser, rättspsykiatri och ungdomshem inom Statens institutionsstyrelse, så kallade SiS-hem.

– Avhandlingen diskuterar hur dessa miljöer påverkar människors välbefinnande och hur vi på ett bättre sätt kan designa miljöer inom tvångsvård, säger Franz James.

Miljöer som uppmuntrar till rörelse

I studien lyfts hur fängelseliknande miljöer med fast inredning, rostfritt stål och övervakning kommunicerar att det förväntas att klienterna vandaliserar och är utåtagerande. Något som i sin tur kan påverka beteendet hos klienterna i denna riktning. James menar även att det existerar ett kontraproduktivt design-arv av straffande ideologi i miljöernas utformning, vilket är problematiskt när det nu det upprepas i den stora mängd säkerhetstunga ny- och ombyggnationer som Sverige står inför, tex fängelser, ungdomsfängelser och SiS-hem.

– Resultatet pekar på vikten av att i stället skapa miljöer som uppmuntrar till rörelse, skapar bättre sömnkvalitet och bidrar till en känsla av omsorg och trygghet.

Närbild av väggkrok
Franz James om väggkroken: "I tvångsvård är det viktigt att även tänka suicidprevention, i det här fallet släpper kroken en ligatur vid viss tyngd"

Ett av många exempel på en produkt som har utvecklats av forskaren är en suicidpreventiv garderobsinredning med garderobsskena och galgar. Galgsystemet skiljer sig från andra då det inte är möjligt att knyta ett rep eller snöre runt hängskenan och därefter addera en onormal tyngd, då kommer delar av galgen att lossna.

– Att hänga upp sina kläder bidrar till ökad normalitet samtidigt som små utrymmen kräver smart förvaring. Fokus inom dessa miljöer har tidigare endast varit på säkerhet medan respekt för individen inte har prioriterats. Men det går att designa för båda delar, säger Franz James.

Tvärvetenskaplig grupp

Forskningen har pågått under åren 2014 till 2023 och forskargruppen har bestått av sjuksköterskor, en arkitekt, en kriminolog, en folkhälsovetare och en designer. Denna tvärvetenskapliga grupp har kunnat bidra med en bredd av perspektiv.

– Välbefinnandet, som har en central roll för patienten, ska även inkludera sjukvårdspersonal då detta är deras arbetsmiljö. Därför har det varit viktigt att vårdpersonal har ingått i forskningen, säger Franz James. 

Målet med forskningen är att få till en förändring av tvångsvårdens miljö.

– Förhoppningen är att mer kunskap kan leda till att miljöerna blir bättre både för klienter och personal, så att det faktiskt blir den läkande miljö som den behöver vara. I detta ingår även att öka kunskapen hos, beställare, arkitekter och beslutsfattare om hur miljön inom tvångsvården påverkar människor, säger Franz James. 

Mer information