Bild
porträttbild på Franz James som skissar i ett block
Foto: Maja-Kristin Nylander
Länkstig

Avhandling lyfter designens roll inom tvångsvård

Publicerad

I avhandlingen “Sketch and Talk – Drawing Lines Between Humans, the Interior, and Stuff” (…) har Franz James utvecklat en unik metod i sitt utforskande av förhållandet mellan människor och fysisk miljö inom tvångsvård. Fokus ligger på välmående, för såväl klienter som vårdpersonal.

Franz James är en mångsysslande doktorand som vid sidan om sin forskning arbetar som universitetslektor vid HDK-Valand och som produkt- och möbeldesigner.  

Inom arbetet för avhandlingen har han besökt institutioner där tvångsvård bedrivs: fängelser, vårdinrättningar inom rättspsykiatri och ungdomshem inom Statens institutionsstyrelse (SiS-hem). Främst inom Skandinavien men även i andra delar av världen.  

– Kortfattat handlar det om vad denna miljö har för inverkan på människors välbefinnande. Dessa miljöer är tyngda av bakomliggande strukturer och verkar för att cementera beteenden och kriminella identiteter, säger han. 

– Hur vi på ett bättre sätt kan designa miljöer inom tvångsvård som uppmuntrar till rörelse, skapar bättre sömnkvalitet och bidrar till känslan av omsorg och trivsel – något som saknas idag. Jag har även tittat på anpassningar för neuropsykiatriska funktionsvariationer, vilket är vanligt förekommande hos intagna klienter, säger Franz James. 

Ny forskningsmetod 
Avhandlingen lägger även stor vikt vid arbetet med att utveckla etnografiska designforskningsmetoder. Den unika forskningsmetod som Franz James har utvecklat under arbetet kallar han för ”Sketch and Talk” och är anpassad till miljöer inom tvångsvård. Låsta miljöer har höga krav på säkerhet, vilket begränsar möjligheten att bedriva forskning och metoden har krävt anpassning efter både institutionens och de intagnas behov. 

– Inom etnografi lånar vi oftast andras upplevelser, jag skulle argumentera för att vi i större uträckning själva behöver uppleva och vikten av att ”ge sig ut i fält”. Arbetet med avhandlingen har gett mig en större förståelse för vikten av etiska riktlinjer inom viss typ av designforskning, inte minst inom tvärvetenskapliga forskningsgrupper.  

Forskningen har även genomgått en etikprövning, något som är ovanligt inom konstnärlig forskning.  

– Det krävs en försiktighet och förståelse där forskaren behöver anpassa sig till människorna i denna ovanliga miljö, hur dagsformen ser ut, hur personen mår psykiskt eller om något har inträffat under dagen på institutionen som kan påverka.  
 

Bild
porträttbild på man
Foto: Maja-Kristin Nylander

Slumpens påverkan 
Franz James intresse för området började redan 2010 genom ett slumpmässigt designuppdrag, långt innan doktorandstudierna.  

– Min första kontakt med tvångsvården var inom rättspsykiatrin, då jag fick i uppdrag att göra ett designjobb i form av en väggkrok som var suicidsäker. I tvångsvård är det viktigt att även tänka suicidprevention, i det här fallet släpper kroken en ligatur vid viss tyngd. Genom uppdraget kom jag i kontakt med andra institutioner, som Statens institutionsstyrelse (SiS) och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).  

Idén med skissandet som metod började under ett besök på ett stort fängelse i Johannesburg. När Franz James blev nekad att ta med sig kamera in på grund av rådande säkerhetsregler använde han i stället skiss som metod för dokumentation.  

– Genom skissandet blev jag tvungen att stanna upp, titta, lyssna och ge processen tid på ett sätt som jag inte gjort genom en kamera. Min upplevelse är att minnet av platsen förstärks genom den fysiska aktiviteten som skissandet innebär, säger han 

tecknad skiss, linjer på papper
Skiss av Franz James som föreställer en flicka i sitt rum
Foto: Sketch by Franz James

Arbetet med avhandlingen har pågått sedan 2014 och innefattar en forskningsgrupp som består av sjuksköterskor, en arkitekt, en kriminolog, en folkhälsovetare och en designer. 

– Välbefinnandet, som har en central roll för patienten, ska även inkludera sjukvårdspersonal, det är ju deras arbetsmiljö. Det har varit väldigt givande att ingå i en tvärvetenskaplig forskargrupp och lära sig av varandras perspektiv, säger Franz James.  
 

närbild på krok
Suicidsäker väggkrok - en av många produkter som företaget Healsafe interior, där Franz James är delägare, tillverkar.
Foto: Franz James

Fortsatt arbete inom området 
I och med disputationen i september lämnar Franz James arbetet med avhandlingen men inte forskningsområdet. Tvärtom ser han att det finns ett stort behov av denna typ av forskning. Han är redan i dialog med de institutioner som ingår i studien. Inte minst med SiS som under projektets gång klev in som delfinansiär och vars frågeställningar upptog tre av studiens nio år på halvfart.  

– Jag hoppas att avhandlingen kan leda till en förändring inom två områden. Det första området rör metodutveckling och forskning inom design. Här ser jag att vi inom HDK-Valand kan bli bättre på forskning inom hälsa och miljö, och min förhoppning är att vi kan utveckla en tvärvetenskaplig centrumbildning i framtiden, säger han och fortsätter:  

– Den andra området innefattar en större kunskap om klienters behov. Förhoppningen är att mer kunskap kan leda till att miljöerna blir bättre både för klienter och vårdpersonal, så att det faktiskt blir den läkande miljö som det ska vara. I detta ingår även att öka kunskapen hos arkitekter och beslutsfattare om hur miljön inom tvångsvården påverkar människor, säger Franz James 


Den 22 september disputerar Franz James med avhandlingen: “Sketch and Talk” – Drawing Lines Between Humans, the Interior, and Stuff. Design Methodologies for Well-Being in Prisons, Forensic Psychiatric Hospitals, and Special Residential Youth Homes. Avhandlingen ges endast ut på engelska, men en längre sammanfattning om cirka 20 sidor finns på svenska. Disputationen sker på svenska. Se mer om disputationen

Ladda ner och läs hela avhandlingen här

Mer om SiS 

Statens institutionsstyrelse (SiS) bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård för ungdomar i åldern 12–21 år. Målet för verksamheten är att i samverkan med socialtjänsten ge barn, ungdomar och klienter med allvarliga och omfattande psykosociala problem bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet. Myndigheten har 21 särskilda ungdomshem med 709 platser och elva LVM-hem med 353 platser för vård av vuxna missbrukare. Institutionerna är placerade över hela landet.