Bild
Skiss på flicka på sitt rum
Foto: Sketch by Franz James
Länkstig

Disputation: Franz James, Design

Forskning

Franz James disputerar med avhandlingen: “Sketch and Talk” – Drawing Lines Between Humans, the Interior, and Stuff. Design Methodologies for Well-Being in Prisons, Forensic Psychiatric Hospitals, and Special Residential Youth Homes.

Disputation
Datum
22 sep 2023
Tid
14:00 - 16:00
Plats
Glashuset, Vasagatan 50, ingång Chalmersgatan
Ytterligare information
Delta via
zoom

Medverkande
Handledare: Henric Benesch, HDK-Valand
Biträdande handledare: Yngve Hammerlin
Offentligt försvar: Professor Elisabeth Hjort
Fakultetsopponent: Gudrun Brottveit
Betygskommitté: Morgan Andersson
Betygskommitté: Lars-Eric Jönsson
Betygskommitté: Helena Cleeve
Arrangör
HDK-Valand

Franz James är en mångsysslande lektor, doktorand och praktiserande produkt/möbeldesigner. Som delägare i ett designföretag arbetar han med design av inredning för stängda miljöer, som fängelser och psykiatriska sjukhus. James doktorandprojekt:  “Sketch and Talk” – Drawing Lines Between Humans, the Interior, and Stuff. Design Methodologies for Well-Being in Prisons, Forensic Psychiatric Hospitals, and Special Residential Youth Homes översätts till: "Skissa och prata" - Att dra linjer mellan människor, inredning och saker. Designmetodologi för välmående i fängelser, rättspsykiatriska sjukhus, och särskilda ungdomshem. 

I avhandlingen diskuteras utveckling av forskningsdesign, etik och design inom stängda miljöer. Vidare undersöks kritiskt uppdelning mellan design för välmående eller för säkerhet, tillsammans med termer som ‘hem’, ‘icke-instutionell’ och ‘normalitet’.

James forskar inom ett interdisciplinärt forskningsprojekt som undersöker meningen av fysisk miljö i svenska särskilda ungdomshem (SiS), för unga personer med psykosociala problem, drogmissbruk och kriminellt beteende. 

Ladda ner avhandlingen här

Disputationen sker på svenska.