Bild
Foto av en skylt med texten Skolstrejk för klimatet
Foto: Markus Spiske - unsplash
Länkstig

Den svenska miljö- och klimatopinionen

Publicerad

Rapporten Miljö- och klimatopinion i Sverige sammanställer svenskarnas åsikter över tid i frågor som har med miljö- och klimat att göra. Årets upplaga av rapporten visar bland annat att skillnaderna i klimatoro med avseende på partisympati ökade kraftigt under valåret 2022.

Idag släpper SOM-institutet och forskningsprojektet MEK rapporten Miljö- och klimatopinion i Sverige, som redovisar svenskarnas åsikter över tid i frågor som oro för klimatförändringar, intresse för miljöfrågor och inställning till olika klimatrelaterade skatter.

Trots att miljöfrågor står högt på agendan i Sverige fick de begränsat utrymme under valåret 2022. När frågor om energi klättrade på dagordningen fick mycket annat som har med miljö- och klimat delvis stå åt sidan, vilket exempelvis analyseras i bokkapitlet Stora svängningar i den politiska dagordningen valet 2022 (Ovisshetens tid, 2023). Detta bekräftas också i rapporten där exempelvis andelen som anser att miljöfrågorna är viktigare än andra samhällsfrågor har minskat sedan 2021.

Miljö- och klimatopinion i Sverige erbjuder även möjlighet att se vad olika samhällsgrupper tycker och hur de skiljer sig från varandra. Ett av rapportens mest påtagliga resultat är att oro för miljö- och klimatrelaterade hot har blivit alltmer partipolariserat under 2022.

Linjediagram som visar att graden av partipolarisering vad gäller miljö- och klimatoro har ökat kraftigt över tid

Rapportens innehåll

Miljö- och klimatopinion i Sverige redovisar följande mätserier och enkätfrågor:

 • Intresse för miljöfrågor
 • Satsa mer på ett miljövänligt samhälle
 • Klimatfrågornas viktighet jämfört med andra frågor
 • Oro för klimatförändringar
 • Oro för miljöförstöring
 • Oro för försämrad havsmiljö
 • Mänsklig påverkan på klimatförändringarna
 • Om miljöproblem kan lösas med ny teknik
 • Koldioxidskatt på bensin
 • Klimatskatt på nötkött
 • Klimatskatt på flygresor
Mer information
 • Miljö och Klimatopinion i Sverige är en årligen återkommande rapport från SOM-institutet och forskningsprojektet Den svenska miljö-, energi- och klimatopinionen (MEK) vid Göteborgs universitet.
 • Rapporten bygger på resultaten från den nationella SOM-undersökningen. Den senaste undersökningen genomfördes under hösten och vintern 2022.
 • SOM-undersökningen 2022 gick ut till totalt 26 250 slumpmässigt utvalda personer mellan 16 och 90 år boende i hela Sverige med en nettosvarsfrekvens på 49 procent.
 • Läs mer om undersökningens genomförande i SOM-undersökningen 2022 - en metodöversikt