Länkstig

CDH lyser ut medel för forskning inom digital humaniora

För att stimulera forskning inom digital humaniora vid Humanistiska fakulteten utlyser Centrum för digital humaniora under 2021 forskningsmedel.

Inriktningen på det föreslagna forskningsprojektet ska vara inom digital humaniora förstådd i vid bemärkelse vari inkluderas humanistisk forskning i form av dels undersökningar där digitala metoder eller representationsformer är av central betydelse för forskningens genomförande, dels studier om digitala fenomen i samtid och dåtid. Vi räknar med att bevilja två separata anslag om vardera motsvarande cirka tre månaders heltidsforskning.

Utlysningen riktar sig till forskare vid Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet. Mer information finns i Medarbetarportalen.