Länkstig

Carolina Guibentif får fyra års forskning finansierad

Carolina Guibentif på Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning (SCCR), är en av de 28 forskare som fått forskartjänster beviljade av Barncancerfonden 2021.

Av 20 inkomna ansökningar för forskarassistenttjänster beviljades tre stycken, varav en gick till Carolina Guibentif. Hon får därmed sin forskning finansierad av Barncancerfonden på heltid under 4 år samt får även tilldelat ett driftsbidrag på 2 miljoner kronor. Det beviljade forskningsprojektet benämns ”Undersökning av uppkomsten av barnleukemi i en cellulär modell av människans fosterutveckling.”

Denna forskarassistenttjänst och projektfinansieringarna på uppskattningsvis 3,4 miljoner kronor som därmed säkrats under det gångna året, ger Carolina nu möjlighet att starta upp en egen forskargrupp på SCCR.

Gå in på Carolinas Guibentifs forskargruppsida för att läsa mer om hennes forskning.

Ta även del av Barncancerfondens fullständiga lista över beviljade forskningstjänster TJ2021