Länkstig

Bok om digital epistemologi i engelsk översättning

Boken Bomber, virus, kuriosakabinett: texter om digital epistemologi finns nu i engelsk översättning. Boken består av ett antal essäer om nya digitala tankeformer som är tänkta att bjuda in till samtal om humanioras framtid.

Hösten 2018 utkom Jonas Ingvarssons bok Bomber, virus, kuriosakabinett: texter om digital epistemologi. Boken var resultatet av forskningsprojektet ”Representationer och omkonfigureringar av det digitala i svensk litteratur och konst 1950–2010” som pågick under åren 2013­–2018 och finansierades av Vetenskapsrådet. Boken publicerades i drygt hundra handgjorda exemplar i samarbete med bokbindaren och konstnären Olle Essvik.

–  Det var fantastiskt att få göra en så fin bok, där själva hantverket på sätt och vis är en del av bokens budskap, säger Ingvarsson.

Bättre än den svenska versionen

Vid ett tillfälle då han presenterade några av bokens huvudlinjer kom en kollega fram till honom och frågade varför han inte skrivit boken på engelska.

– Jag blev svarslös, haha, men insåg att det nog var en bra idé, så jag kontaktade bokförlaget Palgrave, som efter att ha läst en provöversättning av inledningskapitlet beslutade sig för att ge ut boken, säger Ingvarsson.

Detta var senhösten 2019 och under våren och sommaren har Jonas Ingvarsson arbetat med att själv översätta sin bok, något som tagit mycket tid i anspråk.

– Men det var också roligt och bra, eftersom jag fick tillfälle att rätta till en del saker från den svenska utgåvan, jag fick också otroligt bra och konstruktiv feedback från de lektörer som förlaget valt ut. Man kan säga att den engelska utgåvan rent innehållsmässigt är snäppet bättre än den svenska versionen, medan den i sin utformning förstås är mer konventionell, med färre illustrationer och endast i svartvitt.

Släpps som open access

Boken, vars engelska titel är Towards a Digital Epistemology: Aesthetics and Modes of Thought in Early Modernity and the Present Age ges ut både som e-bok och i fysiska exemplar, och så sent som i förra veckan kom beskedet att den med bidrag framförallt från Åke Wibergs stiftelse också kommer att släppas som open access.

– Det betyder oerhört mycket, böcker från akademiska förlag brukar vara dyra i inköp, och att min bok nu istället kommer att finnas tillgänglig fritt innebär ju att möjligheten till spridning är så väldigt mycket större.

Bild
Bokomslaget