Länkstig

Bibliotekarie med fokus på teknik, fantastik och HBTQI

Siska Humlesjö har nyligen anställts som projektassistent vid Centrum för digital humaniora och inom ramen för Queerlit-projektet.

Vad har du för bakgrund?
Jag är från början bibliotekarie och har jobbat med datasystem på bibliotek, på Chalmers och Göteborgs folkbibliotek. Jag har arbetat med de datasystem som gör att användare kan söka efter titlar, och att man kan lägga in lånekort och så vidare.

Vad blir din roll inom CDH?
Jag kommer att arbeta som projektassistens i projektet Queerlit som skapar en deldatabas i databasen Libris, den nationella biblioteksdatabasen, som ska göra det möjligt att söka efter HBTQI-litteratur.

Har du arbetat med liknande tidigare?
Uppdraget förenar min tekniska kompetens med tidigare uppdrag som lektör och recensent med fokus på HBTQI, fantastik främst. Jag har hållit på en del med indexering som vi gör i det här projektet.

Vad gör du på fritiden?
Jag har två barn, så jag ser många filmer om prinsessor och feer. Annars läser jag mycket genrelitteratur, främst fantastik.

Bild
Siska Humlesjö
Siska Humlesjö