Bild
none
Luren, som dateras att vara från bronsåldern, hittades i mossen utanför Lund. Enligt noteringar från 1840 låg den ovanpå en båt.
Foto: Engström, B. 1927. Fornlämningar och fynd från förhistorisk tid från Bara härad. Bidrag till Bara härads beskrivning 5. Lund.
Länkstig

Arkeologernas jakt på det försvunna bronsåldersskeppet

Publicerad

Finns det en båt i mossen? För nästan 200 år sedan, hittades en lur från bronsåldern i en torvmosse i Skåne. Enligt noteringar hittades bronsluren liggandes ovanpå en båt. Arkeologer inom forskningsprogrammet ”Maritima möten” hoppas nu hitta båten genom nya utgrävningar.

– Hittar vi en plankbyggd båt, då är det en världssensation, säger arkeologiprofessor Johan Ling, projektledare för forskningsprogrammet "Maritima möten".

Det arkeologiska forskningsprogrammet ”Maritima möten” leds från Göteborgs universitet. Båtar, båtbyggeri, navigation och havets betydelse som infrastruktur i ett långtidsperspektiv står i fokus. Ett av forskningsområdena inom programmet är en fältstudie, där arkeologerna alltså ska göra utgrävningar med förhoppning att hitta en båt från bronsålder.

Inget skepp i hela Norden

Ännu har man inte hittat någon plankbyggd båt i Norden som kan dateras till Bronsålder. Men flera forskare menar att det finns bevis för att det funnits denna typ av skepp. Forskarna menar att det är plankbyggda båtar som är avbildade i form av hällristningar bland annat i Tanum.

– Även skeppssättningar i sten från bronsåldern, kan avbilda dessa båttyper, säger Johan Ling.

Det internationella forskningsprogrammet "Maritima möten" har som ett av sina mål att försöka bevisa att det funnits mer avancerade båttyper i Norden under bronsåldern.

Bild
none
Drönarbild över området där arkeologerna ska leta.

Ska söka i Skåne

Nästa vecka beger sig alltså det internationella forskarteamet till Skåne och Gullåkra mosse utanför Staffanstorp. Bland annat kommer de använda sig av metalldetektering, schakta med grävmaskin och utföra en paleoekologisk undersökning. (Vid paleoekologisk undersökning analyseras bland annat jordprov med fröer.) 

– Vi kommer att undersöka två områden på mossen, säger Magnus Artursson, forskare och arkeolog i projektet.

– Dels fyndplatsen där man hittade bronsluren år 1840 men också en annan del av området där vi under förra hösten upptäckte vad vi tror kan vara en båtkonstruktion när vi sökte av området med markradar, fortsätter Magnus Artursson.

Bronsluren som hittade i mossen år 1840 är daterad till 1300- 1100 f. kr.  Den förvaras idag på Historiska museet i Lund.

Hösten 2022 började jakten

Förra hösten var arkeologer inom projektet också i Gullåkra utanför Lund. Då för att förbereda för en framtida utgrävning. Då undersöktes området både med metalldetektor och markradar.

– Inga nya fynd av metallföremål gjordes vid undersökningen med metalldetektor förra hösten. Men markradarundersökningen visade en tydlig indikation på en båtformad konstruktion av något slag i den nordvästra delen av Gullåkra mosse, cirka 0,5-0,8 meter under markytan och det är alltså där vi nu hoppas kunna göra ett fynd av en båt från Bronsåldern, säger arkeologiprofessor Johan Ling, som leder det Internationella forskningsprogrammet "Maritima möten".

Text: Cecilia Sjöberg

Läs mer om hur en arkeologisk undersökning går till på Riksantikvarieämbetets webb.