Bild
En dykare som undersöker ett skeppsvrak på havetsbotten, fotat under vattnet.
Marinarkeolog som dyker och undersöker skeppet "Skaftö" som ligger på havetsbotten i Lysekils skärgård. "Skaftövraket" är troligen från 1400-talets början.
Foto: Staffan von Arbin, Bohusläns museum
Länkstig

Arkeologer dyker på Bohusläns skeppsvrak

Publicerad

För första gången genomför nu institutionen för historiska studier arkeologiska undersökningar under vattnet.
– Vi ska dyka på och dokumentera skeppsvrak på flera platser längs Bohusläns och Göteborgs skärgårdar, säger Staffan von Arbin, doktorand.

Under hela veckan ska marinarkeologer från Göteborgs universitet dyka på skeppsvrak. Dykningarna leds av Staffan von Arbin, doktorand i arkeologi.

– Det är inga nya vrak vi hoppas upptäcka, utan vi ska dyka på redan kända skeppsvrak.

Samla in prover från skeppen på havets botten

Målet med dykningarna är att dokumentera vraken men också att samla in träprover.

– Träproverna hoppas vi ska kunna ge svar på var skeppen kom ifrån och hur gamla de är.

Bild
Forskare i dykardräkt simmar i havet
Projektet är speciellt eftersom det är första gången någonsin som institutionen för historiska studier genomför arkeologiska undersökningar under vattnet.
Foto: Staffan von Arbin

Staffan von Arbin förklarar att forskarna gör detta genom att analysera träproverna. Genom årsringsdatering, så kallad dendrokronologisk analys, kan man faktiskt få reda på både  vrakens ålder och den geografiska hemvisten.

Erfaren marinarkeolog leder dykningarna

För Staffan Von Arbin är det dock inte första gången han genom arkeologisk dykningar.

– Nej, jag har jobbat som marinarkeolog i 23 år, bland annat på Bohusläns museum. Men det är första gången som Göteborgs universitet leder egna marinarkeologiska undersökningar.

Dykningarna på skeppsvraken ingår också som en del i Staffan Von Arbins avhandlingsarbete som behandlar medeltidens maritima transportgeografi i Bohuslän.

Breddar utbildningen vid universitetet

Henrik Janson är prefekt för institutionen för historiska studier. Han menar att det här betyder mycket för framtiden.

– Det är ju fantastiskt roligt att vi nu har den här kompetensen vid institutionen, och att vi faktiskt på ett mer systematiskt sätt kan undersöka hur det ser ut under vattnet längs Västkusten, säger han och fortsätter:

– Vi har precis nu i höst startat upp ett nytt arkeologiprogram, och här är det naturligtvis en styrka att kunna visa upp att vi sysslar även med denna spännande del av arkeologiämnet, säger Henrik Janson.

Om man läser det här och tänker; att det här skulle jag vilja jobba med i framtiden – Vad gör man då?

– En bra väg in i detta är ju just vårt arkeologiprogram, men även våra fristående kurser i arkeologi utgör en fast grund att stå på i så fall. För att få hjälp att välja väg, kan man lämpligen kontakta vår studievägledare Martin Öhman, säger Henrik Janson, prefekt.

AV: Cecilia Sjöberg

Pengar från forskningsstiftelser

Att institutionen nu för första gången kan genomför arkeologiska dykningar beror på generösa bidrag från Adlerbetska forskningsstiftelsen och VOTO – Voice of the Ocean. Undersökningarna utförs i samarbete med Nordic Maritime Group och Visuell Arkeologi Norden.