Länkstig

Apotekarprogrammet fördjupar samarbete med AstraZeneca

Med examen från apotekarprogrammet är studenterna som klippta och skurna för att arbeta med forskning och läkemedelsutveckling. Programmet stärker nu sin forskningsprofil, bland annat genom att utveckla valbara kurser i samarbete med AstraZeneca.

När Alva Jonsson sökte en utbildning med fokus inom kemi och biologi dök apotekarprogrammet upp.

Bild
Porträttbild
Alva Jonsson.
Foto: Elin Lindström

– Jag har haft en dröm att bli forskare sedan jag var liten. Jag tittade först på civilingenjörsutbildningar inom biokemi och biologi, men insåg snabbt att apotekarprogrammet innehåller en perfekt blandning av allt jag gillar, säger Alva Jonsson som siktar på att doktorera efter utbildningen, när hon hunnit få några års erfarenhet som apotekare.

Halvvägs genom utbildningen upplever hon att kopplingen till industri och forskning varierar mellan olika kurser, och hon tycker att det är bra att programmet stärker banden med AstraZeneca.

– Företaget ligger fysiskt nära, och universitetet kan få hjälp att se till att vi får en utbildning som faktiskt förbereder oss för yrkeslivet, inte bara inom vård eller apotek utan också inom forskning och industri.

Studietunga kurser

Apotekare är den akademiska yrkestiteln för samhällets läkemedelsexperter. Arbetsmarknaden är mycket ljus, och möjligheterna är många. Apotekare kan arbeta med allt från läkemedelshantering inom sjukvård till forskning och läkemedelsutveckling inom universitet och industri. Naturligtvis är det också många av dem som söker sig till utbildningen som från början är inställda på att arbeta på apotek.

Bild
Porträttbild
Michael Winder
Foto: Elin Lindström

– En del studenter som kommer in får en rejäl chock de första terminerna, eftersom de tänkt sig ett arbete bakom en receptdisk och inte räknat med att det krävs så studietunga kurser. Många av våra studenter är högpresterande, och genom att tydliggöra vår forskningsprofil vill vi locka ännu fler som siktar på en karriär inom forskning och utveckling, berättar Mike Winder, universitetslektor och chef vid sektion för farmakologi.

Han fortsätter:

– De senaste decennierna har antagningspoängen för apotekarutbildningarna i Sverige sjunkit. Om antagningspoängen ökade igen tror vi också att fler av studenterna skulle fullfölja utbildningen.

Många apotekare på AstraZeneca

Bild
Porträttbild
Jonas Ödman, Senior Project Lead, AstraZeneca.
Foto: Elin Lindström

För att få input om hur utbildningen kan utvecklas och erbjuda fördjupning inom områden som efterfrågas av läkemedelsindustrin bjöd apotekarprogrammet in AstraZeneca att medverka med en representant i utbildningskommittén. Rollen innehas sedan fyra år tillbaka av Jonas Ödman, som själv har apotekarexamen från Uppsala i grunden, och nu är Senior Project Lead på AstraZenecas site i Göteborg.

– Vi har redan gjort mindre industrianpassningar av en del kurser, exempelvis inom galenisk farmaci som handlar om hur läkemedel framställs och tillverkas. Det vi har startat är ett långsiktigt och tidskrävande arbete för att förändra och förädla grundutbildningen, berättar Jonas, som får medhåll av Mike:

– Vi planerar också att ta fram flera valbara kurser tillsammans, men vi tar ett steg i taget.

Visionen för de valbara kurserna på termin 8 är att skapa ett eller flera spår, där innehållet är särskilt framtaget för studenter som siktar på att arbeta inom läkemedelsindustri och med läkemedelsforskning. De studenter som antas på apotekarprogrammet nu i höst kan förhoppningsvis bli de första att få möjlighet att välja ett helt spår av valbara kurser med fokus på läkemedelsutveckling och forskning.

Mike berättar att det finns planer på att använda lokaler inom GoCo Health Innovation City för undervisning. Kanske kan en femveckorskurs förläggas till GoCo och AstraZeneca. GoCo Health Innovation City är en satsning på att bygga upp en stor företagspark inom life science i anslutning till AstraZeneca.

Studiebesök på Göteborgs-siten

Bild
flygbild, byggnader
Studenter får chansen att göra ett studiebesök på AstraZenecas Göteborgs-site tidigt i utbildningen.

Sedan tidigare är flera medarbetare på AstraZeneca engagerade för enskilda föreläsningar på apotekarprogrammet, exempelvis inom farmakokinetik, som är ett profilämne för apotekare. Studenter får dessutom chansen att göra ett studiebesök på företagets Göteborgs-site tidigt i utbildningen.

– Det finns också möjlighet för studenter att göra sitt examensarbete tillsammans med medarbetare på AstraZeneca. Vi hoppas på att flera studenter kommer genomföra sina examensarbeten på AstraZeneca och att vi öppnar upp för fler besök både på Göteborgssiten och det nya expansiva GoCo-området, säger Jonas.

Runt tio procent av alla som arbetar på AstraZenecas site i Göteborg har en apotekarexamen i grunden, och många av dessa har också disputerat. Här arbetar apotekarna med allt ifrån att ta fram och utveckla, tillverka och analysera läkemedelsprodukter under tidig utvecklingsfas, till klinisk forskning med globala stora kliniska studier och Regulatory Affairs, vilket innebär ansvar för registrering av produkter och kontakter med läkemedelsmyndigheter globalt.

AV: ELIN LINDSTRÖM