Länkstig

Ann-Sophie Sallander – ny docent i offentlig rätt

Publicerad

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har förstärkt sin rättsvetenskapliga kompetens genom att utse Ann-Sophie Sallander till docent i offentlig rätt vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan.

Bild
Ann-Sophie Sallander
Foto: Jeffrey Johns

Grattis till docenturen, Ann-Sophie! Vad betyder den för dig?
Tack! En lektor blir hela tiden utvärderad. Dels som lärare genom kursutvärderingar, dels som forskare genom medelsansökningar, konferensdeltagande, peer reveiw-granskningar av artiklar, osv. Att utses till docent betyder mycket, eftersom det är en form av erkännande av att den forskning och det arbete jag gör håller god kvalitet.
 
Vilket är ditt främsta forskningsintresse? Varifrån kommer det?
Min forskning är samhällsutmaningsdriven och är hänförlig till samhällets beredskap för kriser och olyckor i nära koppling till transporter av farligt gods. Forskningen utförs i ett praktiknära samarbete med ett flertal olika myndigheter och aktörer inom transportbranschen. Ett särskilt fokus ägnas säkerhetsrådgivarna för transport av farligt gods. Forskningsfrågorna är komplexa och spänner över ett omfattande område, vilket i hög grad lämpar sig för tvärvetenskapligt samarbete där jag tar ett avstamp inom den offentliga rätten. Jag anser att en genuin tvärvetenskaplig ansats på forskningen är utvecklande och bidrar till en bredare förståelse och ger nya möjligheter, även om det ibland kan vara mödosamt.
 
Startpunkten för min forskning låg inom den internationella skatterätten, men stegvis intresserade jag mig allt mer och mer för den offentliga rätten. Det var i spänningsfältet mellan de internationella skatteavtalen och nationell rätt som de mest intressanta konstitutionella frågorna uppkom. Exempelvis ligger regelhierarkiska frågor och normgivningsproblematik mig varmt om hjärtat, så även den fria rörligheten inom EU-rätten. Numera finner jag också de mest intressanta frågeställningarna i gränslandet mellan olika rättsområden och andra ämnen.
 
Mina forskningsintressen kommer nog från en genuin nyfikenhet att förstå olika typer av samhällsproblem och orsakerna bakom dessa.

Vilka resultat har din forskning visat?
Ett viktigt resultat är att det blir tydligt, i så många olika samhällsfrågor, att det krävs samverkan mellan myndigheter samt mellan myndigheter och andra samhällsaktörer, för att åstadkomma förändring. För att lösa problem och svårigheter krävs ett gemensamt arbete. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något och tillsammans kan vi åstadkomma mycket.

Vad kan du säga om din framtida forskning? Vad planerar du att forska om?
Min ambition är att fortsätta att angripa samhällsutmaningar exempelvis iform av beredskapsproblematik, gärna i kombination med farligt gods-transporter. Forskningen kommer även fortsättningsvis att vara tvärvetenskaplig, praktiknära, empirisk och i grunden offentligrättslig.
 
 Läs mer om Ann-Sophie Sallander