Bild
En grön havsvåg
Länkstig

50 miljoner till forskning om hållbar blå ekonomi

Publicerad

Forskningsprogrammet Co-Creating Better Blue, där Göteborgs universitet är huvudsökande, får 50 miljoner från Mistras utlysning ”En hållbar blå ekonomi för Sverige”. Programmets mål är att fler ska samarbeta för ett mer hållbart, öppet och demokratisk nyttjande av havet.

– Det är verkligen inspirerande att Mistra väljer att prioritera samarbete som det viktiga verktyget för hållbarhet, säger Torsten Linders, projektsamordnare på Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet, och programchef för Co-Creating Better Blue.

Hållbar blå ekonomi

Den blå ekonomin omfattar en lång rad verksamheter som utgår från havet, som fiske, vattenbruk, turism, fiskodling, energi och sjötransporter. En hållbar blå ekonomi innebär att alla dessa verksamheter utförs på hållbara sätt. Därför behövs nya former av samarbete skapas mellan olika intressenter och aktörer.

– Havet står inför många utmaningar, men det överordnade behovet är styrning och förvaltning av ett hav som allt fler har ett intresse i, samtidigt som de marina ekosystemen blir allt skörare. Vi tror att havet kan användas till mycket och av många, men det kräver också att många blir delaktiga och får möjlighet att ta ansvar, säger Torsten Linders.

Bild
Torsten Linders
Torsten Linders, programchef för Co-Creating Better Blue.

Samlar 38 aktörer från forskning till industri

Forskningsprogrammet ”Co-Creating Better Blue” samlar från start ett mycket stort antal marina aktörer från samhällets alla delar: 13 forskningsorganisationer och 25 aktörer från industri, myndigheter och civilsamhälle. Programmet kommer att arbeta i tre tematiska pelare: vetenskap; teknik och innovation; och styrning och förvaltning. 

– Allra mest spännande blir nog våra tre LivingLabs, ett i Bottniska viken, ett i Egentliga Östersjön och ett i Västerhavet. LivingLabs har blivit en allt mer etablerad metod för att genomföra experiment och testa innovationer i en verklig miljö tillsammans med aktörer och intressenter, säger Torsten Linders.

– Jag är glad att vi har samlat ett sådant fantastiskt gäng, och inte minst vår gästprofessor i marin medborgarforskning, Uta Wehn, som har varit helt avgörande för programmets utformning och kommer att bli vetenskaplig föreståndare för Co-Creating Better Blue. Nu är det mycket som ska hända, men vi är många som gör det tillsammans och det känns tryggt. Tillsammans ska vi göra den blå ekonomin mer hållbar, öppen och demokratisk, säger Torsten Linders.

Länk till Mistras pressmeddelande.

Om ”En hållbar blå ekonomi för Sverige”

Göteborgs universitet blir koordinator för forskningsprogrammet Co-Creating Better Blue (C2B2). Programmet får 50 miljoner SEK från Mistra fördelat över fyra år. Dessutom har programmet ytterligare 4 miljoner i medfinansiering från Västra Götalandsregionen samt 8 miljoner från andra aktörer.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling.

Syftet med Mistras program ”En hållbar blå ekonomi för Sverige” är att stödja övergången till en hållbar blå ekonomi som ska förbättra miljöförhållandena och öka resiliensen i havsområden av relevans för Sverige. Målet är att styra bort från strategier för enskilda sektorer och utveckla ett helhetsperspektiv för Sveriges blå ekonomi.