Länkstig

Christina Claesson

Personalsamordnare

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Besöksadress
Medicinaregatan 11, plan 2
41390 Göteborg
Postadress
Box 430
40530 Göteborg

Om Christina Claesson

Arbetsuppgifter och ansvarsområden:

Jag arbetar som personalsamordnare vid Institutionskansliet vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Jag arbetar övergripande med personal- och arbetsgivarfrågor för institutionen genom att vara en samordnande, rådgivande och stödjande funktion för chefer och personaladministrativa funktioner.

Jag arbetar i huvudsak med:

Samordning av HR-arbetet vid institutionen, utveckling av HR-processer, arbetsgivarfrågor, arbetsrättsliga frågor, stöd till chefer och övriga HR-funktioner, rekrytering och anställning, verksamhetsförändringar, lönerevision.