Länkstig

Annabella Rosén

Utbildningssamordnare

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Besöksadress
Medicinaregatan 13
41390 Göteborg
Postadress
Box 430
40530 Göteborg

Om Annabella Rosén

Arbetsuppgifter och ansvarsområden:

  • Samordna det utbildningsadministrativa arbetet vid institutionen
  • Stödfunktion för utbildningsadministratörer och lärare

Jag arbetar i huvudsak med:

  • Bereda underlag för prefektbeslut i utbildningsärenden
  • Utbildningsadministrativa frågor
  • Administrativt stöd i utbildningskommittéerna för audiologi/logopedi och arbetsterapi/fysioterapi
  • Sammankallande till möten med institutionens utbildningsadministrativa grupp
  • Granskning av kursplaner och litteraturlistor
  • Disciplinärenden

Övriga uppdrag:

  • Utveckling av den universitetsgemensamma studieadministrativa handboken