Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

Maritima klustret i Västsverige

Maritima klustret i Västsverige är en samverkansmiljö för kunskap, innovation och tillväxt för den maritima sektorn i Västsverige.

Maritima klustret i Västsverige är en samverkansmiljö för kunskap, innovation och tillväxt för den maritima sektorn i Västsverige. En samverkansöverenskommelse skrevs under år 2015 mellan parterna, Västra Götalandsregionen, Chalmers, Göteborgs universitet, RISE, SSPA, Havs- och Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen i Västra Götaland, i syfte att tillsammans stärka det maritima näringslivet på ett hållbart sätt. Maritima klustret i Västsverige arbetar med marina och maritima frågor inom livsmedel, turism, energi, bioteknik, sjöfart och teknik samt regelverk. Göteborgs universitet är partner i klustret, ingår i ledningsgruppen och deltar aktivt i de nätverk som finns inom fokusområden. På Göteborgs universitet finns också ett kommunikationsuppdrag kopplat till klusterverksamheten. Verksamheten inom klustret finansieras delvis med projektmedel från Västra Götalandsregionen.