Bild
Volker Musahl
Foto: From UPMC Sports Medicine
Länkstig

Volker Musahl - ny gästprofessor inom ortopedi vid Sahlgrenska akademin

Publicerad

Volker Musahl är sedan i juli ny gästprofessor vid ämnesområdet för ortopedi, Sahlgrenska akademin. Han är professor i ortopedi och har sin ursprungliga tjänst vid Department of Orthopaedic Surgery vid universitetet i Pittsburgh, USA.

Musahls forskningsintresse handlar särskilt om knäskador och då främre korsbandsskador (ACL-skador) och förbättrat kliniskt utfall för patienter med dessa skador. Men också objektiva utfallsmått vid ACL-skador där han utvärderat det så kallade Pivot shift-testet*, ett objektivt test för bedömning av rotatorisk instabilitet i knät. Inom det forskningsfältet har han föreläst även på internationell nivå, och tilldelats flera utmärkelser för sin forskning (se faktaruta). Resultatet från hans forskning har kulminerat i flera utmärkelser från National Institutes of Health.

Stort tillskott för både forskning och utbildning

– Sedan 11 juli 2021 har Volker Musahl nu en tjänst, på 20 procent, som gästprofessor inom ämnesområdet för ortopedi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Han kommer att vara ett stort tillskott till forskning och utveckling vid vår enhet, säger Jon Karlsson, senior forskar vid ämnesområdet för ortopedi, Sahlgrenska akademin.

Volker Musahl är senior medlem vid fakulteten och institutionen för ortopedisk kirurgi vid University of Pittsburgh. Han har ett starkt engagemang för patientnära vård, undervisning samt grundläggande vetenskap om klinisk forskning. Med över 350 publicerade artiklar och fler än 10 000 citeringar, är han en internationellt välrenommerad ortoped. Genom sitt engagemang i the University of Pittsburgh Sports Medicine Fellowship och international societies är han också en världsberömd föreläsare. Under hela sin ortopediska karriär har han fortsatt att utvecklas till den ledare inom ortopedi och idrottsmedicin som han är i dag.

Duktig kliniker och resurs för internationella fotbollsklubbar

– Han har varit engagerad i undervisning och handledarskap sedan sin post-doc 2000 och har handlett över 50 läkarstudenter i forskningslaboratoriet, och är för närvarande handledare för 10 doktorander vid universitetet i Pittsburgh och två vid Göteborgs universitet. Han har skapat en rigorös akademisk föreläsningsserie för den idrottsmedicinska läroplanen och leder akademiskt ett strukturerat undervisningsprogram ”Phychomotor Skills Labs” där han undervisar och övervakar kirurgisk utbildning av yngre kollegor i operationssalen, berättar Jon Karlsson.

Volker Musahl är en duktig kliniker som har hamnat på listan över bästa läkare i Pittsburgh flera gånger och konsekvent fått högsta patientnöjdhetsbetyg. Han har också nära relationer med många europeiska professionella fotbollsklubbar, och utsågs till medicinsk chef för International Sports Medicine år 2021 vid UPMC (namnet “University of Pittsburgh Medical Center” togs 1990). UPMC är erkänt som en av de ledande institutionerna i världen för ortopedisk och idrottsmedicinsk forskning, inte minst när det gäller främre korsband.

Sedan 2011 har Volker Musahl och Jon Karlsson, etablerat ett nära vetenskapligt samarbete som har lett till sammanlagt 9 doktorander i Göteborg, 2 doktorander i USA, mer än 80 peer review-publikationer, 15 bokkapitel, 4 läroböcker och ett gemensamt, multinationellt forskningsprojekt "Prospective International Validation of Outcome Technology (PIVOT) in ACL Surgery".

Bild
Foto:Volker Musahl
Foto: Volker Musahl


Tre korta frågor till Volker Musahl

1. Vad ser du fram emot den närmaste tiden hos oss?

– Jag har haft ett fantastiskt att arbeta med professor Karlsson och hans team under de senaste 10 åren, och vi har blivit riktigt goda vänner. Vi har haft ett givande samarbete som resulterat i många anslag, böcker och peer review -publikationer. Men det viktigaste är alla studenter från Sahlgrenska akademin som jag har träffat de senaste åren. Det känns som en stor förmån att jag fått  vara med och engagera mig i deras doktorandutbildning, och jag ser fram emot att fortsätta detta samarbete och lära mig mer om ämnesområdet ortopedi vid Sahlgrenska akademin.

2. Vilka erfarenheter hoppas du få med din tid som gästprofessor

– Jag ser fram emot att lära mig mer om utbildningen och doktorandprocessen. Jag har verkligen uppskattat att få se tidigare elevers framgångar och se dem växa. Kristian Samuelsson professor i ortopedi är ett bra exempel på att en europeisk framgångsrik forskningsledare från Sahlgrenska akademin.

3. Vad kommer inledningsvis att vara ditt fokus som gästprofessor här?

– Jag kommer att fokusera på att hjälpa till med olika typer av utbildning där jag kan vara till nytta, och vi kommer mer formellt att etablera ett studentutbyte med Pittsburgh. Jag har redan haft många diskussioner med Kristian Samuelsson och även Eric Hamrin Senorski, docent i sjukgymnastik vid Sahlgrenska akademin, som också är en Pittsburgh Alumnus. Jag ser även fram emot processen där ämnesområdet för ortopedi vid Sahlgrenska Akademin, förstärker sin närvaro i den Europeiska forskar akademin ESSKA*, the European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery & Arthroscopy.”

Text: Jon Karlsson och Susanne Westergren

MER FAKTA

Volker Musahl
Är professor i ortopedisk kirurgi och bioteknik vid University of Pittsburgh, chef för idrottsmedicin vid UPMC Freddie Fu Sports Medicine Center, programdirektör för sportmedicinskt stipendieprogram och chefslagläkare för University of Pittsburgh Football Team