Länkstig

Volker Musahl

Professor, gäst

Avd för
ortopedi
Besöksadress
R-huset, plan 7
431 80 Mölndal
Mölndals sjukhus
Postadress
Göteborgsvägen 31
431 80 Mölndal
R-huset, plan 7, Mölndals sjukhus

Om Volker Musahl

Volker Musahl är sedan i juli 2021 gästprofessor vid ämnesområdet för ortopedi, Sahlgrenska akademin.

Han har sin ursprungliga tjänst vid Clinical Translational Science Institute (CTSI) i Pittsburgh USA, där han är professor i ortopedisk kirurgi och bioteknik vid University of Pittsburgh, chef för idrottsmedicin vid UPMC Freddie Fu Sports Medicine Center, programdirektör för sportmedicinskt stipendieprogram och chefslagläkare för University of Pittsburgh Football Team.

Läs mer om Volker Musahl via länkarna nedan:

Historik

Volker Musahl tog sin läkarexamen vid Albert Ludwigs Universitetet i Freiburg, Tyskland 1998 och doktorerade 1996. Efter läkarutbildningen arbetade han på den trauma-kirurgiska kliniken vid Martin Luthersjukhuset i Berlin, under ledning av professor Peter Hertel. År 2000 accepterade han en tjänst som gästforskare vid universitetet i Pittsburgh. Under denna tid genomförde han både grundläggande vetenskaplig forskning på Musculoskeletal Research Center under handledning av Professor Savio L Woo och klinisk forskning vid UPMC Center for Sports Medicine.

2003 blev Volker Musahl anställd som överläkare vid Institutionen för ortopedisk kirurgi vid universitetet i Pittsburgh. År 2007 blev han antagen till AOA Resident Leadership Forum och förblev en aktiv medlem under hela sin specialisttjänstgöring i ortopedi. Under tiden som ST-läkare vägledde han flera yngre underläkarkollegor och forskare. År 2008 tilldelades han pris för det bästa kliniska arbetet för ST-läkare. Under sitt sista år av specialistutbildningen utsågs professor Musahl till årets bästa ST-läkare av fakulteten och kollegorna på avdelningen för ortopedi.

År 2009 blev han antagen till Sports Medicine and Shoulder Surgery Fellowship vid Hospital for Special Surgery, New York. Professor Musahl återvände till Pittsburgh 2009 och har innehaft sin nuvarande akademiska tjänst som professor i ortopedi sedan 2019

Sedan:

2011 har han en sekundär utnämning som professor i bioteknik vid tekniska högskolan i Swanson, USA. Dr Musahl är professor för Clinical Translational Science Institute (CTSI), Pittsburgh.

2013 - ansvarig för Orthopedic Robotics Laboratory

2014 - medicinsk chef för UPMC Rooney Sports Medicine Complex, Pittsburgh, s

2017 - chef för idrottsmedicinska avdelningen och programdirektör för Sports Medicine Fellowship-programmet sedan 2014. Även

Som programdirektör för Sports Medicine Fellowship Program, han varit handledare för mer än 40 ortopediska idrottsmedicinska stipendiater sedan 2014.

2016 - POETT-studien (Predicting Outcome of Exercise Therapy for Treatment of Rotator Cuff Tears).

2017 - STaR-studien (Surgical Timing and Rehabilitation for Multiple Ligament Knee Injuries)

2019 - STABILITY II-studien (ACL-rekonstruktion med och utan lateral extraartikulär tenodes). Alla dessa studier är omfattande, multi-centerstudier, som bedrivs både i USA, Kanada och på fler ställen i världen, bland annat i Göteborg.

Utmärkelser

Har tilldelats flera utmärkelser för sin forskning, inklusive Cabaud Award från AOSSM 2011, ISAKOS Scientific Award 2013, Pitt Innovator Award 2016 och New Investigator Research Award (NIRA) från ORS 2016, John Joyce-priset från ISAKOS 2019 samt Neviaser-priset för bästa grundläggande vetenskapliga papper om axelskador från ASES 2020.

Böcker och tidskrifter

Musahl har varit redaktör för böcker som Rotatory Knee Instability, Controversies in the Technical Aspects of ACL Reconstruction, Return to Play in Football och den mycket uppskattade Basic Methods Handbook for Clinical Orthopedic Research.

Han har skapat flera VuMedi - videopresentationer som har presenterats på Medical Monday, vilket är en multimedia-serie som delas av tv, radio och delas av sociala medier i Pittsburgh

Sedan 2019 är han biträdande chefredaktör för tidsskriften Knee Surgery Sports Traumatology & Arthroscopy (KSSTA), och därmed en del av tidskriftsredaktion, vilken gjort KSSTA till en ledande tidskrift inom idrottsrelaterade skador.

Akademiska sammanhang

Sedan 2009 har professor Musahl haft ledarroller i akademiska sammanhang;

  • Kommittémedlem i AOSSM sedan 2011
  • Medlem i ACL-Study Group sedan 2012
  • Medlem I Herodicus Society sedan 2017
  • Programordförande för ACL-Study Group från 2018-2020
  • Sitter i ACL-Study Groups styrelse
  • Ledamot av ISAKOS sedan 2011, i styrelse under perioden 2017-2021 och ISAKOS-programordförande 2021

Sammanfattning gjord av Jon Karlsson