Bild
Foto: M. Celander
Länkstig

Toxikologiska mekanismer – kemikalieinteraktioner i fisk (CYP-lab)

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biologi och miljövetenskap

Kort beskrivning

Vi är intresserade av fysiologiska och molekylära mekanismer som orsakar oönskade kemikalieinteraktioner i fisk. Vårt pågående projekt fokuserar på nyckelprotein i avgiftningssystemet och hur kemikalier enskilt och i blandningar påverkar detta system, och utförs på odlade fiskceller. Syftet är att utveckla nya modeller baserade på fysiologiska data som beskriver synergistiska blandningseffekter mellan olika klasser av substanser inklusive steroidhormoner, läkemedel och aromatiska kolväten. Vår hypotes är att genom att beskriva ”flaskhalsarna” i avgiftningssystemet kan vi skapa nya alternativa modeller, som sedan kan användas för att uppskatta och förutse oönskade blandningseffekter.

Medlemmar

Malin Celander (professor)

Charlotte Alvord (doktorand)

Maja Edenius  (postdoc)

Pågående forskningssamarbeten

Torbjörn Lundh (professor) Department of Mathematical Sciences, Chalmers Technical University and University of Gothenburg

Anders Goksøyr (professor) dCod-project

John Stegeman (professor) Superfund Research Program at Boston University and Woods Hole Oceanographic Institution

Maria Granberg IVL

Publikationer

I oktober 2020 publicerades den första "CYPerModellen" som ett resultat av det pågående projektet. 

"New Conceptual Toxicokinetic Model to Assess Synergistic Mixture Effects between the Aromatic Hydrocarbon β‑Naphthoflavone and the Azole Nocodazole on the CYP1A Biomarker in a Fish Cell Line"

Fallahi S, Minariková M, Alvord C, Alendal G, Frøysa HG, Lundh T, Celander MC. Environ. Sci. Technol. 2020, 54, 21, 13748–13758

 

Hitta fler av våra publikationer på GUP

I maj 2022 arrangeras det 21:a internationella symposiet Pollutant Responses in Marine Organisms (PRIMO21) i Göteborg.

Till symposiets websida PRIMO21

Malin Celander