Bild
Trees in the city
Foto: Jenny Klingberg
Länkstig

Toleranta träd för att främja hållbara städer i ett förändrat klimat

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
7 999 011 SEK
Projekttid
2021 - 2025
Projektägare
Institutionen för biologi och miljövetenskap

Kort beskrivning

Stadsträd bidrar med många ekosystemtjänster och för det behövs stora, välmående träd. Därför är det viktigt att plantera trädarter som kan hantera de utmanande förhållandena i städer även i framtida klimat då värmeböljor, torka och översvämningar blir allt vanligare. Vårt mål är att utvärdera olika trädarters lämplighet för de framtida förhållandena i norra Europas stadsmiljöer. Genom växthusexperiment och fältmätningar i Göteborg undersöker vi kopplingarna mellan ett brett urval av trädegenskaper och en arts stresstolerans. Trädarternas långtidsresponser på klimatstress undersöks med modellering. Dessutom kommer allmänhetens preferenser kring trädarter undersökas. Informationen kommer att sammanfattas i en lättgänglig trädvalsguide som ska ge vetenskapligt baserad vägledning kring artval för yrkesverksamma.

Members:

Lasse Tarvainen
Astrid Fridell
Annemieke Gärdenäs
Jenny Klingberg (Gothenburg Global Biodiversity Centre (GGBC) and Gothenburg Botanical Garden)
Henrik Sjöman (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) and Gothenburg Botanical Garden)
Johan Uddling
Zhicong Xie

Stad med träd och hus
Foto: Jenny Klingberg