Länkstig

Till minne av en tongivande forskare - Mattias Block 1968–2023

Publicerad

Vår kollega, förebild och vän, Mattias Block, har stilla insomnat efter en längre tids sjukdom. Efter sig lämnar han sin fru Linda och barnen Adam, Ella och Arvid. Mattias var docent, överläkare och VD för Capio Gastro Center, och han var en sann ledargestalt inom kirurgin i Sverige och Europa.

Bild
Mattias Block 1968-2023
Mattias Block 1968-2023

Mitt i livet drabbades Mattias av en svår cancersjukdom, samma sjukdom som han själv botat många patienter från. Detta till trots försökte han leva, träna cross-fit och arbeta som vanligt, på både Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, verksamheten kirurgi och vid Sahlgrenska Akademin. Efter att han genomgått stor kirurgi och tung kemoterapi valde han ändå att gå vidare till nya utmaningar, när han som VD på Capio Gastro Center i Göteborg, fick en möjlighet att starta upp en ny verksamhet. Han erhöll sin docentur bara någon månad innan sin död.

Mattias startade sin kirurgkarriär på Norra Älvsborgs Länssjukhus, och 2008 började han som specialist på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra. Han blev en viktig medarbetare inom fältet inflammatorisk tarmsjukdom och kolorektalcancer. Snabbt blev han doktorand i ett kliniskt relevant projekt med professor Lars Börjesson som huvudhandledare och presenterade sina arbeten på nationella och internationella kongresser. Samtidigt var han en kompetent kliniker och kirurg, vidareutvecklade sin kirurgiska kompetens och var en god klinisk lärare.

Chef med visionärt ledarskap som vågade möta de svåra frågorna
Mattias disputerade 2014 vid avdelningen för kirurgi, Institutionen för kliniska vetenskaper. Strax efter tog han med entusiasm och glädje över arbetet som chef över kolorektalsektionen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han hade ett intresse för ledarskap och erhöll pris som bästa chef. Han begrep att driften av vår sektion krävde ett visionärt ledarskap och duckade inte för svåra frågor, visade stort mod och ett etiskt förhållningssätt i beslut kring såväl patienter som medarbetare. Mattias iver att vidareutveckla verksamheten baserades på viljan att hjälpa patienterna. Genom energi och kraft entusiasmerade han sina medarbetare till hårt arbete och en strävan mot goda resultat för patienterna.

Bild
Mattias Block i operationssalen
Mattias Block i operationssalen

Som medarbetare var det lätt att vara stolt över sin chef. Mattias var en ledargestalt inom kirurgin i Sverige och Europa. Han var ledamot såväl i Svensk förening för kolorektal kirurgi, ordförande i Svensk Gastroenterologisk förening, drev en kurs om konstruktion av Kock-reservoarer och arrangerade den digitala kirurgveckan i Göteborg 2021. Han reste över världen, deltog i möten, besökte andra verksamheter och tog med sig kunskap och kontakter hem till oss på sektionen.

En forskare som lämnar många avtryck efter sig
I akademin satte Mattias Block avtryck genom medverkan i forskargruppen SSORG som fokuserar på kolorektalkirurgi och livskvalitet vid kolorektalcancer. Samtidigt bedrev han forskning nationellt och internationellt inom inflammatorisk tarmsjukdom i samverkan med många andra forskare. Han lyckades entusiasmera till nationellt samarbete inom IBD och drog igång flera större projekt. Han var vid sin död huvudhandledare för en doktorand.

Vi är djupt tacksamma för att vi har fått ta del av allt som Mattias Block hade att ge och tomrummet är stort. Vi har förlorat en kollega, förebild och vän.

Eva Angenete professor i kirurgi, Göteborgs Universitet