Bild
Länkstig

The past, present, and future of biodiversity (BIODIV)

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Vi använder molekylära fylogenier som ett verktyg för att studera biologisk mångfaldsmönster i tid och rum. Vi integrerar genomisk, morfologisk, ekologisk och geologisk information för att förstå diversifiering. Vår forskning är samlings-, fält- och lab-baserad och även om vi främst arbetar med tropiska växter, driver vi för närvarande projekt på blötdjur, fossila däggdjur och fjärilar.