Länkstig

Ta pulsen på folket: World Values Survey i Sydafrika

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
2 882 000
Projekttid
2023 - 2026
Projektägare
Statsvetenskapliga institutionen

Kort beskrivning

Inte vid något tillfälle i modern historia har medborgare från hela världen ställts inför så många och svåra utmaningar. Antalet demokratier världen över minskar och dåligt styre, korruption och en politisk elit som till synes har distanserat sig från de medborgare de förväntas tjäna, har resulterat i en utbredd misstro mot regeringar och politiska ledare. Tilltagande populistiska och nationalistiska strömningar har splittrat länder,medan protester till stöd för minoriteter (Black Lives Matter) och kvinnor (#MeToo) har spridit sig över hela världen. Den globala coronaviruspandemin har ansträngt till och med de mest sofistikerade nationella hälso- och sjukvårdssystemen, medan många länders ekonomier har hamnat i kaos, vilket lett till ökad arbetslöshet, ojämlikhet och osäkerhet.

Att kartlägga och förstå grundläggande värderingar och övertygelser hos människor har aldrig varit viktigare. Genom att undersöka de politiska, ekonomiska, religiösa och sociala inriktningarna i samhällen med olika kulturella traditioner, har forskare och beslutsfattare en unik position för att analysera sociala förändringar med ökande effektivitet. Detta projekt kommer att generera ny opinionsdata för Sydafrika och
den kommer att införlivas i World Value Surveys stora globaladatabas. Datan kommer att finnas fritt tillgänglig för akademiker och praktiker och utgör en grund för forskningssamarbete mellan akademiker i hela världen.