Bild
Kyrkrummet med kyrkbänkar i Bokenäs gamla kyrka, foto.
Foto: Eva Löfgren
Länkstig

Svenska kyrkans kulturarv - forskningsöversikt 2015-2022

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
300 000
Projekttid
2023 - 2023
Projektägare
Institutionen för kulturvård

Kort beskrivning

Syftet är att redogöra för den forskning och kunskapsuppbyggnad om Svenska kyrkans kulturarv som producerats vid i akademiska miljöer 2015-2022. Avsikten är att reflektera över kunskapens innehållsmässiga fokus och omfattning samt ge en bild av graden av forskningsaktivitet vid de olika institutionerna. Analysen ska om möjligt också peka på relevanta kunskapsluckor.

Deltagare

  • Eva Löfgren, Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet 
  • Maria Nyström, Institutet för språk och folkminnen  
  • Markus Dahlberg, Svenska kyrkan