Bild
Omslagsillustration: "Magkänsla" - ett textilt konstverk i stilen "art quilt", av Rae Johansson, speciallgjord för avhandlingen.
Omslagsillustration: "Magkänsla" - ett textilt konstverk i stilen "art quilt", av Rae Johansson, speciallgjord för avhandlingen.
Foto: Hilda Dahlén
Länkstig

Suzanne Hedberg - Att välja rätt operationsmetod till rätt patient vid fetmakirurgi

Publicerad

Suzanne Hedberg disputerade den 21 april på en avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet kirurgi

Titeln på avhandlingen är: lmproving Procedure Selection and Surgical Technique in Bariatric Surgery

Länk till avhandlingen i GUPEA.

Bild
Suzanne Hedberg, överläkare och kirurg på Sahlgrenska Universitetssjukhuset på Östra.
Suzanne Hedberg, överläkare och kirurg på Sahlgrenska Universitetssjukhuset på Östra.
Foto: Robert Lipic

Fetmakirurgi är idag den mest effektiva behandlingen mot fetma och dess följdsjukdomar (1). Det finns flera operationsmetoder, och skillnaderna dom emellan vad det gäller såväl risker som vinster, är inte helt klarlagda. Det finns även variationer i den kirurgiska tekniken inom samma operationsmetod, och där man inte vet hur de olika teknikerna är kopplade till risk för komplikationer, eller hur man skall behandla komplikationerna om de uppstår.

Personer med fetma blir stigmatiserade i vårt samhälle, och mer kunskap både i vården, till patienten och i samhället i stort kan hjälpa till att motverka detta, menar Suzanne Hedberg, överläkare och kirurg på Sahlgrenska Universitetssjukhuset på Östra. Hon arbetar med godartade sjukdomar och operationer på övre delen av mag-tarmkanalen, med specialfokus på fetma- och överviktskirurgi.

– Att få kombinera forskningen och det kliniska arbetet kring samma patientgrupp gör det betydligt lättare att se vilka frågor som verkligen kan göra skillnad i patienternas liv. Jag får även möjlighet att göra ett ännu bättre kliniskt jobb när jag förstår forskningen och den aktuella kunskapen bättre.

Både gastric sleeve och gastric bypass är säkra metoder
Huvudsyftet med avhandling är förbättra fetmakirurgin (bariatrisk kirurgi (2) ) genom att undersöka skillnader mellan de två kirurgiska metoderna gastric bypass och gastric sleeve (3), för att lättare kunna erbjuda rätt metod till rätt patient, samt att optimera den kirurgiska tekniken.

tre illustrationer från avhandlingen av Jan Funke föreställande två varianter av gastric bypass (dvs teckiska variationer) och e
Foto: Illustration av/by Jan Funke

BILDSERIEN OVAN: 1. Gastric bypass i modifierad variant med dubbelstapling och lång delning av mesenteriet (tarmkäx, hinna i magen som tunntarmen fäster i ) 2. Gastric bypass klassisk variant med enkelstapling och utan delning av mesenteriet. 3. Gastric sleeve.

– Min forskning handlar om två sätt att försöka förbättra bariatrisk kirurgi. Och i BEST-studien (4) jämför vi de två operationsmetoderna gastric bypass och gastric sleeve, för att få bättre kunskap om metoderna och resultatet för patienterna både kort och lång sikt. Detta kan förhoppningsvis leda till att framtida patienter får den metod som passar deras förutsättningar bäst.

Den andra delen av forskningen handlar om de patienter som får problem efter gastric bypass operation, ibland till och med efter lång tid. Detta undersöktes bland annat via SOReg, det Skandinaviska Fetmakirurgiska registret (5).

De tre övergripande slutsatserna är:

  1. Att både gastric sleeve och gastric bypass är säkra metoder med låg och likvärdig risk för tidiga operationskomplikationer.
  2. Att buksmärta efter måltid hos patienter som tidigare opererats med gastric bypass, ibland i kombination med illamående eller svåra blodsockerfall, kan bero på en dåligt fungerande nedre tarmkoppling. Detta är en situation som i många fall kan förbättras med en titthålsoperation.
  3. Att tekniska variationer i hur man konstruerar den nedre tarmkopplingen vid gastric bypass verkar vara relaterade till risken att för att drabbas av tarmvred.

– De forskningsresultat som vi redan nu kunnat dra nytta av är kunskapen kring problemen med den nedre kopplingen. För redan idag ser vi färre nya patienter med detta problem, troligen för att kirurgerna numera blivit medvetna om att det kan uppstå, och försöker förebygga det. Det tar också kortare tid för de patienter som får problem att få komma till undersökning och även få problemet åtgärdat.

På sikt kan kunskap från BEST-studien påverka hur man väljer och rekommenderar de olika operationsmetoderna till olika patienter, menar Suzanne Hedberg. Men det krävs ytterligare några års uppföljning innan den kunskapen finns.

MER FAKTA

  1. Övervikt och fetma ökar risken för en rad olika sjukdomstillstånd, funktionsnedsättningar och förtida död. Risken ökar med graden av fetma Läs mer på Vårdgivarwebben
  2. Bariatrisk kirurgi - operationen innebär ett minskat matintag och ett försämrat upptag av näringsämnen. läs mer på. Läs mer på DRF
  3. Operationsmetoderna: Gastric sleeve är när en stor del av magsäcken opereras bort och Gastric bypass, då en stor del av magsäcken och en del av tunntarmen kopplas bort. Källa 1177
  4. BEST - Bypass Equipoise Sleeve Trial
  5. SOReg - Scandinavian Obesity Surgery Registry

Text: Susanne Lj Westergren

MER INFORMATION om disputationen

Tid: April 21, 2023 at 13:00-15:30  Plats: Arvid Carlsson hörsal, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

OBS: Disputationen kommer hållas på engelska/The dissertation will be held in English

Huvudhandledare: Torsten Olbers
Bihandledare: Anders Thorell, My Engström
Opponent: Michel Suter, University of Lausanne, Lausanne, Schweiz
Betygsnämnd: Cecilia Engström, Mikael Ekelund och Marcus Langenskiöld