Länkstig

Suzanne Hedberg

Anknuten till forskning

Avd för kirurgi

Om Suzanne Hedberg

Aktuell mailadress är; suzanne.hedberg@vgregion.se

Suzanne Hedberg disputerade inom ämnet kirurgi, den 21 april 2023

Titeln på hennes avhandling är - lmproving Procedure Selection and Surgical Technique in Bariatric Surgery

Länk till avhandlingen

Läs en kort populärvetenskaplig sammanfattning om avhandlingen - Att välja rätt operationsmetod till rätt patient vid fetmakirurgi