Bild
Aktiviteter inom projektet SMAK
Länkstig

Smart Mat från hAv till Kök - SMAK

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - 2023
Projektägare
SWEMARC

Kort beskrivning

Det övergripande målet med "SMAK" är att kommunicera och integrera resultaten av SWEMARC:s forskning i allmänhetens vardag, för att skapa en ökad förståelse för det hållbara vattenbrukets nödvändighet i en framtida hållbar produktion av näringsriktig mat.

En vision är att utbilda ambassadörer inom offentliga (t ex skolkök, kostchefer, inköpare, elever och lärare) och kommersiella (t ex restaurang) måltider för att genom måltiderna nå ut till "hela" allmänheten och därigenom även påverka matvalen - till fördel för hälsobefrämjande sjömat - i den privata (i hemmet) måltiden.

Kompetensutveckling kommer att erbjudas skolans kökspersonal och kostchefer samt pedagogisk personal om offentliga måltider - hur kan vi göra plats för mer hållbart odlad sjömat i skolköken?

Elever får ta del av utställningar och faktablad om vattenbruk, samt bygga ett vattenbruk och odla sin egen fisk. Den pedagogisk modellen introduceras i grundskolan (åk 8), "Bygg din egen Akvaponi". I samverkan med Niklas Wennberg på akvaponiföretaget Stadsjord kommer SMAK att engagera pedagogisk personal och elever i 1-3 skolor från olika upptagningsområden i stor-Göteborg i ett lärandeprojekt där eleverna skall bygga och hålla en egen fiskodling kombinerat med odling av grönsaker i ett cirkulärt system.

SMAK-projektet finansieras av:

Foto: Formas