Navigate to video: Tropical montane forests in a warming world
Video (5:41)
Tropical montane forests in a warming world
Bild
Länkstig

Tropiska bergskogar i förändrat klimat

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Webbplats
Rwanda TREE
Projektägare
Institutionen för biologi och miljövetenskap

Kort beskrivning

Tropiska regnskogar - anpassade till ett termiskt stabilt klimat - kan vara särskilt sårbara för klimatförändringar men denna hypotes förblir dåligt utvärderad, eftersom det saknas tillräckligt med data. I ett unikt experiment längs en höjdgradient undersöker vi tropiska träds känslighet för uppvärmning och minskad nederbörd. Stora planteringar med olika arter har etablerats på platser med stor variation i klimat, utöver det manipulerar vi också vattentillförseln på varje lokal. Vi studerar också kolbestånd och kolflöden över och under mark i tropiska bergsregnskogar som befinner sig i tidiga och sena successionsstadier i Nuyngwe nationalpark i Rwanda.

Forskningen bedrivs i samarbete med forskare vid University of RwandaRwanda Agriculture and Animal Resources Development Board (RAB) och Rwanda Forestry Authority (RFA) och syftar till att utforska: (1) Trädens anpassningskapacitet till värme och torka; (2) Mekanismer och processer som kontrollerar trädens tillväxt och överlevnad i olika klimat; (3) Trädplanteringspotential hos inhemska arter; (4) Kolbestånd och kolflöden i tropiska bergsregnskogar i tidiga och sena successionsstadier. Projektet har starka kopplingar till rwandiska intressenter och beslutsfattare.

Titta gärna på den här filmen om vår forskning – och besök vår hemsida www.rwandatree.com.

Medlemmar:
Göran Wallin
Donat Nsabimana
Johan Uddling
Mirindi Eric Dusenge
Aloysie Manishimwe
Olivier Manzi
Myriam Mujawamariya
Bonaventure Ntirugulirwa'
Lasse Tarvainen
Maria Wittemann
Etienne Zibera

Projekt och stöd:

  • Promoting native tropical tree species for sustainable ecosystem services under climate change ((VR Development Research grant 2021-05265)
  • Heat stress in tropical trees and its implications for tree plantation success, forest carbon storage and biodiversity (Formas project grant 2020-01497)

  • Drought and heat as tropical tree killers (Formas project grant 2019-01470, call for research and development projects for early-career researchers)
  • Tropical tree mortality in a changing climate (EU H2020-MSCA-IF-2018, grant 844319)
  • Climate sensitivity and reforestation of tropical trees (VR Development Research grant 2018-04669)
  • Tropical montane forests in a warming world (VR Development Research grant 2015-03338)
  • Tropical montane trees in a warmer climate (Formas project grant 2015-1458)